« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Královo Pole - Nařízení statutárního města Brna

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Královo Pole.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Nařízení statutárního města Brna
STATUTÁnNÍMĚSTO BRNO B | a | N | o '.PRAVNI PREDPISY 2018
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO NAŘÍZENÍ č.10/2018 <,>
<br> kterým se vymezují oblasti,ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničních motorových vozidel jen po zaplacení ceny,dle 5 23 zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,a o změně nařízení statutárního města Brna č.4/2011,ve znění pozdějších předpisů
<br> datum nabytí účinnosti:
<br> h-lzlgífalrúl [nů-sm Hmm.Dominikánské nám,|_ (vlil (f! BRNO (wifi prnwdlm [ 1— !ÍH: =;7|7 ?.HI 111.v-wmn'il: inlm'mmx: (i 111110335.un \\-.|1E'|]i\.LTZ
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
<br> NAŘÍZENÍ č.43/2018 <,>
<br> kterým se vymezují oblastí,ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užit
<br> k stání silničních motorových vozidel jen po zaplacení ceny,dle 5 23 zákona č.13/1997 Sb.<,>
<br> o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,a o změně nařízení statutárního města Brna č.4/2011,ve znění pozdějších předpisů
<br> Rada města Brna se usnesla na své R7/178 schůzi konané dne 24.7.2018 vydat dle ustanovení 5 23 odst.1 písm.a) a c) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,vnávaznosti na ust.š 11 a ust.5 102 odst.2 písm.(1) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,toto nařízení:
<br> Článek 1 Vymezení oblasti
<br> Vymezcné oblasti statutárního města Brna,ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy k stání silničního motorového vozidla na dobu časově omezenou,nejvýše však na dobu 24 hodin,nebo k stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu,která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti statutárního města Brna,nebo k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby,která má místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem nemovité věci ve vymezené oblasti statutá...

Načteno

edesky.cz/d/2196130

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Královo Pole      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz