« Najít podobné dokumenty

Obec Karle - Rozpočtové opatření č. 7/2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Karle.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č. 7/2018
Obec Karle KEO-W 1.11.207 ! Uc06x
<br> Rozpočtové změny roku 2018 Zpracovane: 272018
<br> strana: 1 Rozpoctove opatreni c.7 PŘUMY N+Z+Uz Org XXX XXX ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis X) XXXXXXXXX XXXX 3392 2133 000 0,00 200,00 200,00 Příjmy : pronájmu movitých Věcí — Sál Paragraf 3392 celkem: 0,00 200,00 200,00 Zájmová činnost v kultuře * Org: 0000 celkem: 0,00 200,00 200,00 PŘÍJMY celkem 0,00 200,00 200,00 VÝDAJE N+Z+Uz Org XXX XXX ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis X) XXXXXXXXX XXXX 61?1 5362 000 0,00 200,00 200,00 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Paragraf 6171 celkem: 0,00 200,00 200,00 Činnost mistni správy * Org: 0000 celkem: 0,00 200,00 200,00 VÝDAJE celkem 0,00 200,00 200,00 Změna závazných ukazatelů PŘÍJMY XXX XXX Org Původní hodnota Změna Po změně PDplS XXXX XXXX XXXX 0,00 200,00 200,00 Příjmy : pronájmu movttých věci - Sál PŘÍJMY celkem 0,00 200,00 200,00 VÝDAJE XXX XXX Org Původní hodnota Změna Po změně Popis XXXX xxxx xxxx 1 443 534,00 200,00 1443 734,00 Činnost mlstnl správy VÝDAJE celkem 1 443 534,00 200,00 1 443 734,00
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.7
<br> V souladu s ustanovením 5 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např.změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli) <.>
<br> Předloženo starostovi obce
<br> XXXXX XXXXXX starosta obce
<br> Schváleno usnesením na zasedání dne XX.07.2018 <.>
<br> ZpraCOvaI: Vopařílová Marcela dne: 2.7.2018

Načteno

edesky.cz/d/2195126

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Karle      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz