« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Královo Pole - Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Královo Pole.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška
ODBOR DOPRAVY,KOUNICOVA 67,601 67 BRNO
<br>
<br>
<br> Číslo jednací Spisová značka Vyřizuje Brno dne
<br> MMB/0158380-2/2018
<br> Zn.: OD/0158380-2/VOS
<br> 5400/OD/MMB/0158380/2018 Ing.Vosinek
<br> Vlastimil
<br> tel.542 174 298
<br> 2018-07-23
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br>
o opatření obecné povahy ve smyslu ustanovení §§ 172,173,174 zákona č.500/2004 Sb.<,>
<br> (správní řád,v platném znění).Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu
<br> nejméně 15-ti dnů.Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou <.>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br>
<br> Ulice – Berkova,BD,– instalace DZ B 29 (Zákaz stání ),E 8 a ( Začátek úseku ),E 8c
<br> ( Konec úseku ),na ulici Bulharská,změna organizace dopravy a související změna místní
<br> úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna jako příslušný úřad obce s rozšířenou působností podle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu),po předchozím písemném vyjádření
<br> Policie ČR MŘ DI XXXX,č.j.: KRPB-XXXXX-X/ČJ-XXXX-XXXXDI,ze dne 18.5.2018 <.>
<br>
<br>
<br> s t a n o v í
<br>
<br>
dle § 77,odst.1,zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
<br> některých zákonů (zákon o silničním provozu),předmětnou místní úpravu provozu na pozemní
<br> komunikaci dle výkresové dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení.Tato místní
<br> úprava provozu spočívá v instalaci DZ B 29 (Zákaz stání ),E 8 a ( Začátek úseku ),E 8c ( Konec
<br> úseku ),v daném úseku ulice Bulharská.Jedná se o novostavbu BD na ulici Berkova.Toto
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ulice Bulharská,BD - Berkova se
<br> realizuje formou,<,> Opatřením obecné povahy‘‘ dle § 171,části šesté,zákona č.500/2004 Sb.<,>
<br> ...

Načteno

edesky.cz/d/2187914

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Královo Pole      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz