« Najít podobné dokumenty

Obec Vrážné - Prohlášení o ochraně osobních údajů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrážné.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Prohlášení o ochraně osobních údajů
PROHLÁŠENÍ o OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJÚ
<br> podle ustanovení článku 12,13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů o o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR'O
<br> Správcem osobních údajů je: Název obce Vrážné |Č:00579661
<br> sídlem Vrážné 34
<br> ID datové schránky332a5nj e-mail:obecvrazne©quick.cz
<br> dále jen „Správce“
<br> Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů vykonává: Jméno / název: Schola Servis GDPR,s.r.o <.>,se sídlem Palackého 150/8,Prostějov,IČ: 04223748 e-mail: poverenec©gdprdoskol.cz telefon: 732 464 854,732 657 386,733 281 378
<br> dále jen „Pověřenec“
<br> Úvod
<br> Každý správce osobních údajů má povinnost osobám,s jejichž osobními údaji zachází,sdělit určité informace () zpracovávání takových osobních údajů.Jedná se o informační povinnost správce osobních údajů vůči subjektům osobních údajů podle čl.13 a násl.GDPR.Tímto dokumentem Správce plní svou informační povinnost podle čl.13 a násl.GDPR <.>
<br> Snažíme se,o co možná nejvyšší přehiednost a srozumitelnost tohoto dokumentu.Pokud se však stane,že některé námi užívané výrazy jsou pro vás neznámé,nebo nesrozumitelně,neboť se jedná o právní pojmy (např.zpracovatel osobních údajů,pseudonymizace apod.),pak neváhejte a obraťte se na nás nebo na Pověřence.Rádi vám podrobnosti objasníme <.>
<br> Správcem osobních údajů je osoba,která nese hlavní odpovědnost za řádné zacházení sosobními údaji.Podle GDPR se jedná o osobu,která určuje účel a prostředky zacházení s osobními údaji.Při výkonu působnosti orgánu veřejné moci (obec jako územní samosprávný celek ve smyslu čl.100 odst.1 Ústavylj zachází Správce s osobními údaji pouze v rámci právními předpisy dovolené,přikázaně nebo svěřené činnosti,a to XXX v nezbytném rozsahu (princip minimalizace) <.>
<br> X Ústavní zákon č.1/1993 Sb <.>,Ústava České Republiky
<br> Správce považuje práva subjektů osobních údajů za nedotknutelné,a to ve smyslu ...

Načteno

edesky.cz/d/2186916

Meta

Pronájem   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vrážné      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz