« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Královo Pole - Obecně závazná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Královo Pole.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obecně závazná vyhláška
STATUTÁBNÍMĚSTO BRNO B,a | N | o ' PRAVNI PRIEDPISY 2018
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.(7 /2018 <,>
<br> () stanovení podmínky řidiči taxislužby pro zahájení nebo nabízení přepravy na území města Brna
<br> datum nabytí účinnosti:
<br> Mngí—wl'i'z'w urně-win Panu.[):)minilumxthó núln.].(vlil ('\Íf' BRNO nL:—lít pi'mnllm (**—ICU) “3—13 ! f'l J i i.\: nutil: inn—muzu: rý: Minuty.<.> \\“\.\.|'H'|'n),aff
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
<br> OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.%2018 <,>
<br> o stanovení podmínky řidiči taxislužby pro zahájení nebo nabízení přepravy na území města Brna
<br> Zastupitelstvo města Brna schválilo na svém Z7/40.zasedání dne 19.června 2018 v souladu S ustanovením % 10 písm.d) a Š 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,na základě ustanovení 5 21b odst.1 písm.a) a b) zákona č.111/1994 Sb <.>,o silniční dopravě,ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“ :
<br> Článek 1 Stanovení podmínky řidiči taxislužby
<br> (1) Jako podmínka pro zahájení nebo nabízení přepravy taxislužbou na území města Brna se řidiči stanovuje povinnost prokázat zkouškou znalosti místopisu,obsluhy taxametru a právních předpisů upravujících provozování taxislužby a ochranu spotřebitele <.>
<br> (2) Znalosti podle odstavce 1 se ověřuji „zkouškou řidiče taxislužby“ <.>
<br> Clanek 2 Zkouška řidiče taxislužby
<br> Zkouška řidiče taxislužby (dále jen "zkouška") se provádí podle zkušebního řádu uvedeného v příloze této vyhlášky.Zkouška je neveřejná a provádí se v českěmjazyce <.>
<br> Clánek 3 Osvědčení () vykonané zkoušce
<br> (1) Po úspěšně složené zkoušce obdrží absolvent zkoušky osvědčení o složení zkoušky řidiče taxislužby (dále jen „osvědčení“) s platností deseti let.Osvědčení je opatřeno ochrannými prvky proti zneužití a nepředává se elektronickou cestou.Nedílnou součástí platného osvědčení je známka obsahující jméno a příjmení řidiče,rok narození a datum ukončení platnos...

Načteno

edesky.cz/d/2181591

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Královo Pole      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz