« Najít podobné dokumenty

Obec Pohleď - Závěrečná zpráva obce Pohleď za rok 2009

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pohleď.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěrečná zpráva obce Pohleď za rok 2009

Závěrečný účet Obce Pohleď za rok 2009 :
<br> ( podle §17 zákona č.250/2000Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů )
<br> Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2008 :
<br>
<br>
<br>
<br> Plnění k  31.12.2008
<br> % RU
<br> Třída 1 – daňové příjmy
861 759,45 Kč
<br> 100 %
<br> Třída 2 – Nedaňové příjmy 241 837,44 Kč
<br> 99,6 %
<br> Třída 3 – kapitálové příjmy 0,- Kč
<br> 0 %
<br> Třída 4 - přijaté transfery 226 225,-- Kč
<br> 100 %
<br> Příjmy celkem:
<br>
<br>
1 329 821,89 Kč
<br> 99,9 %
<br> Třída 5 – běžné výdaje  1 052 784,75 Kč
100,5 %
<br> Třída 6 – kapitálové výdaje 24 137,-- Kč
100,2 %
<br> Výdaje celkem:
<br>
<br> 1 076 921,75 Kč
100,4 %
<br> Třída 8 – financování
<br> -252 900,14 Kč
<br>  
Dotace:
<br> 4111 - neinv.přijaté transf.Z VPS SR 13  488,- Kč
4112 - běžná dotace nein.na správu a žáky
7 400,- Kč
<br> 4116 – dotace CZECH – POINT 71 337,- Kč
<br> 4122 - dotace program obnovy venkova 134 000,- Kč
<br> Údaje o hospodaření s majetkem obce k 31.12.2009 :
<br> 018 drobný dlouhodobý nehmotný majetek 11 237,-- Kč
021 stavby
<br>
<br>
6 133 201,90 Kč
<br> 022 samostatné movité věci
<br>
21 220,-- Kč
<br> 028 drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br>
390 109,50 Kč
<br>
031 pozemky
2 007 659,-- Kč
<br> 032 umělecké předměty 45 550,-- Kč
<br> 041 územní plán 164 220,-- Kč
<br> 069 ostatní dlouhodobý finanční majetek
<br>
25 000,-- Kč
<br> 112 materiál na skladě 5 629,30 Kč
<br> 263 ceniny 320,-- Kč
<br> 971-71 podrozvahový účet 108 385,60 Kč
<br> 972-79 podrozvahový účet 9 377,30 Kč
<br> 23110 běžný účet 938 532,11 Kč
<br> 955-10 pujčka od RWE 26 250,-- Kč
<br> 314 zálohy elektřina a plyn 19 070,-- Kč
<br> 315 pohledávka – vyúčt.tel.stanice 1 348,-- Kč
315-10 záloha na poplatky za vodné 5 800,- Kč
<br> 315-20 záloha na poplatky z komunálního odpadu 11 470,- Kč
<br> 315-30 záloha na poplatky ze psů 850,-- Kč
974 zástavní právo 14 663,-- Kč
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009 :
<br> · Přezkoumání hospodaření bylo provedeno dne 1.března 2010,v závěru zprávy bylo konstatováno:
· Předpisy došlých faktur byly účtovány až současně s jejich úhradou,nikoliv ke dni jejich vzniku
· Nebyla podána písemná informace přezkoumávajícímu orgánu o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumávání hospodaření do 15 dnů od projednání závěrečného účtu
Sestavila : XXXXX XXXXXXXX – hospodářka obce
<br> Překontroloval : XXXXXXXX XXXXX – starosta obce
<br> V Pohledi dne: X.května 2010
<br>
Vyvěšeno: 4.června 2010
Sejmuto: 21.června 2010

Načteno

edesky.cz/d/2181198

Meta

Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Pohleď      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz