« Najít podobné dokumenty

Obec Pohleď - Rozpočtové opatření č. 3/2017

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pohleď.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č. 3/2017

Úplné znění rozpočtového opatření č.3/2017
Úprava rozpočtu – příjmová položka :
- dotace volby do PS Parlamentu ČR
- dotace Program obnovy vesnic venkova
<br> účet
účelový znak
paragraf OD-PA
položka POL
částka
<br> 231 0200
98071
<br> 4111
+18 500,00
<br> 231 0200
90
<br> 4122
+ 120 000,00
<br>
<br> Úprava rozpočtu – výdajová položka :
- dotace volby do PS Parlamentu ČR (náklady na výplaty,občerstvení,kancelářské potřeby,cestovné,refundace mzdy apod.)
- dotace Program obnovy vesnic venkova (náklady – oprava místní komunikace)
- platy zaměstnanců v pracovním poměru,ostatní osobní výdaje,úhrady sankcí
<br> účet
účelový znak
paragraf OD-PA
položka POL
částka
<br> 231 0100
98071
6114
5021
+ 10 506,00
<br> 231 0100
98071
6114
5019
+ 2 794,00
<br> 231 0100
98071
6114
5039
+ 951,00
<br> 231 0100
98071
6114
5173
+ 647,00
<br> 231 0100
98071
6114
5175
+ 864,00
<br> 231 0100
98071
6114
5139
+ 1 760,00
<br> 231 0100
98071
6114
5137
+ 978,00
<br> 231 0100
90
2212
5171
+ 120 000,00
<br> 231 0100
<br> 2212
5171
- 120 000,00
<br> 213 0100
<br> 6171
5011
+ 10 000,00
<br> 231 0100
<br> 6171
5021
+ 20 000,00
<br> 231 0100
<br> 6171
5363
+ 2 000,00
<br>
<br>
Zpracovala: XXXXX XXXXXXXX – účetní obce
<br> Schválil: XXXXXXXX XXXXX – starosta obce
<br>
Schváleno starostou obce dne 30.10.2017

Načteno

edesky.cz/d/2181188


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Pohleď      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz