« Najít podobné dokumenty

Obec Pohleď - Návrh rozpočtu obce Pohleď 2016 - příjmová část

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pohleď.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu obce Pohleď 2016 - příjmová část

NÁVRH ROZPOČTU OBCE POHLEĎ
<br> NA ROK 2016
PŘÍJMOVÁ ČÁST
<br> Text
Od /Pa
Položka
Rozpočet
<br> v  Kč
Rozpočtová opatření
<br> Daň z příjmů
<br> · fyz.osob ze záv.čin
<br> · fyz.osob ze sam.výd.čin <.>
<br> · fyz.osob z kapit.výnosů
<br> · právnických osob
<br> · práv.osob za obce
<br>
<br> 1111
<br> 1112
<br> 1113
<br> 1121
<br> 1122
155 000,00
23 000,00
18 000,00
190 000,00
20 520,00
<br>
Daň z přidané hodnoty
<br> 1211
390 000,00
<br>
Místní poplatky
<br> · likvidace komun.odpadu
<br> · ze psů
<br> · ze vstupného
<br> · odvod z loterií
<br> 1340
1341
<br> 1344
<br> 1351
20 000,00
1 500,00
25 000,00
3 500,00
<br>
Správní poplatky
<br> 1361
1 000,00
<br>
Daň z nemovitostí
<br> 1511
170 000,00
<br>
<br>
<br>
<br>
Neinv.přij.dotace ze SR
<br> 4112
55 000,00
<br>
Dotace úřad práce
<br> 4116
0,00
<br>
Příjmy z prodeje dřeva
1031
2111
400 000,00
<br>
Příjmy z poskyt.služeb (vodné)
2310
2111
10 000,00
<br>
Příjmy z poskyt.služeb a výrobků
3412
2111
1 000,00
<br>
Příjmy z prodeje pozemků
3639
3111
50 000,00
<br>
Sběr a svoz komunálního odpadu <.>
3723
2324
10 000,00
<br>
Příjmy z poskyt.služeb a výrobků
6171
2111
3 000,00
<br>
Příjmy z prodeje zboží <.>
6171
2112
1 000,00
<br>
Příjmy z pronájmu pozemků
6171
2131
15 000,00
<br>
Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí
6171
2132
2 000,00
<br>
Příjmy z úroků (část)
6171
2141
1 000,00
<br>
Ostatní nedaňové příjmy
6171
2329
14 000,00
<br>
<br>
<br>
<br>
Rezerva z minulých let (bankovní účet k 31.12.2015)
<br>
673 529,00
<br>
PŘÍJMY CELKEM
<br>
2253049,00
<br>
<br> VYVĚŠENO DNE: 11.3.2016
BUDE SEJMUTO DNE: ………….2016

Načteno

edesky.cz/d/2181177

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Pohleď      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz