« Najít podobné dokumenty

Obec Pohleď - Návrh rozpočtu obce Pohleď 2016 - výdajová část

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pohleď.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu obce Pohleď 2016 - výdajová část

VÝDAJOVÁ ČÁST
Text
Od/ Pa
Položka
Rozpočet
<br> v  Kč
Rozpočtová
<br> opatření
<br> Podpora ostat.produk.činností - LESY
· Nákup materiálu
· Nákup pohonných hmot a maziv
· Nákup ostatních služeb
1036
1036
1036
5139
5156
5169
10 000,00
2 000,00
<br> 50 000,00
<br>
Veřejné cesty a silnice
<br> · Nákup materiálu
<br> · Nákup ostatních služeb
<br> · Opravy a udržování
<br>
2212
<br> 2212
<br> 2212
<br>
5139
<br> 5169
<br> 5171
<br>
1 000,00
10 000,00
480 000,00
<br>
Pitná voda
· Elektrická energie
<br> · Nákup ostatních služeb
<br> · Opravy a udržování
<br> 2310
<br> 2310
<br> 2310
5154
<br> 5169
<br> 5171
<br> 2 000,00
20 000,00
330 000,00
<br>
Odvádění a čištění odpadních vod
· Opravy a udržování
2321
5171
10 000,00
<br>
<br> Vodní díla v zemědělské krajině
· Nákup ostatních služeb
· Opravy a udržování
2341
<br> 2341
<br> 5169
<br> 5171
10 000,00
<br> 10 000,00
<br>
<br>
Činnosti knihovnické
· Ostatní osobní výdaje
<br> · Knihy,učební pomůcky a tisk
<br> ·
3314
<br> 3314
<br>
5021
<br> 5136
<br>
3 600,00
1 500,00
<br>
Kultura - SKANZEN
· DDHM
· DM
· Opravy a udržování
· Nákup ostatních služeb
3326
3326
3326
<br> 3326
5137
5139
5169
5171
5 000,00
5 000,00
20 000,00
10 000,00
<br>
Ost.zál.kult <.>,círk.a sděl.prostředků
· Věcné dary
Obecní výročí
· Hudební produkce
<br> · Občerstvení
<br> · Spotřební zboží
<br>
3399
3399
<br> 3399
<br> 3399
<br>
5194
5169
<br> 5175
<br> 5139
2 000,00
5 000,00
<br> 5 000,00
<br> 1 000,00
<br>
<br>
Využití volného času dětí a mládeže
DDHM
<br> · Nákup materiálu
· Opravy a udržování
<br> · Pronájem
3412
3412
<br> 3412
<br> 3412
5137
<br> 5139
5171
<br> 5 000,00
5 000,00
30 000,00
…….<.>
<br>
Veřejné osvětlení
· Elektrická energie
<br> · Nákup ostatních služeb
<br> · Opravy a udržování
<br>
3631
<br> 3631
<br> 3631
<br>
5154
<br> 5169
<br> 5171
<br>
5 000,00
2 000,00
15 000,00
<br>
<br> Ostatní záležitosti bydlení,kom.služby
· Příspěvky mikroregion
<br> 3639
<br>
5329
<br> 340,00
<br>
Sběr a svoz komunálních odpadů
- Nákup ostatních služeb
3722
5169
95 000,00
<br>
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
· Platy zaměstnanců
· Povinné pojistné na soc.poj <.>
<br> · - povinné pojistné na zdravot.poj <.>
<br> · Pohonné hmoty a maziva
<br> · Nákup ostatních služeb
<br> · Opravy a udržování
3745
<br> 3745
<br> 3745
<br> 3745
<br> 3745
<br> 3745
<br>
5011
<br> 5031
<br> 5032
<br> 5156
<br> 5169
<br> 5171
70 000,00
<br> 17 000,00
<br> 6 000,00
<br> 10 000,00
3 000,00
3 000,00
<br>
PO – dobrovolná část
· Pohoštění
· Pojištění
· Pohonné hmoty a maziva
<br> · Nákup ostatních služeb
<br> · Opravy a udržování
<br>
5512
<br> 5512
<br> 5512
<br> 5512
<br> 5512
5175
5222
5156
<br> 5169
<br> 5171
2 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
10 000,00
<br>
<br> Zastupitelstva obcí
· Odměny čl.zastupitelstva obcí Zdrav.pojištění
· Cestovné
6112
<br> 6112
<br> 6112
5023
5032
5173
110 000,00
12 000,00
5 000,00
<br>
Činnost místní správy
· Platy zaměstnanců
<br> · Ostatní osobní výdaje
<br> · Pov.pojistné na soc.zabezpečení
<br> · Pov.pojistné na věř.zdrav.poj <.>
<br> · Knihy,učební pomůcky a tisk
<br> · DDHM
<br> · Nákup materiálu
<br> · Plyn
· Elektrická energie
· Pohonné hmoty
<br> · Služby pošt
<br> · Služby telekom.a radiokom <.>
<br> · Služby peněžních ústavů
<br> · Nákup ostatních služeb
<br> · Opravy a udržování
<br> · Cestovné
<br> · Pohoštění
· Nákup pozemků
· Úhrady sankcí
· Platby daní a podplatků SR
<br> 6171
6171
6171
<br> 6171
<br> 6171
<br> 6171
<br> 6171
<br> 6171
<br> 6171
6171
6171
<br> 6171
<br> 6171
<br> 6171
<br> 6171
<br> 6171
<br> 6171
<br> 6171
<br> 6171
6399
5011
5021
<br> 5031
<br> 5032
<br> 5136
<br> 5137
<br> 5139
<br> 5153
5154
5156
<br> 5161
<br> 5162
<br> 5163
<br> 5169
<br> 5171
<br> 5173
<br> 5175
6130
5363
5362
90 000,00
<br> 20 000,00
27 000,00
10 000,00
1 000,00
30 000,00
20 000,00
10 000,00
10 000,00
1 000,00
3 000,00
14 000,00
15 000,00
50 000,00
<br> 20 000,00
2 000,00
5 000,00
500 000,00
1 000,00
20 520,00
<br>
VÝDAJE CELKEM
<br>
2 250 960,00
<br>
<br> VYVĚŠENO DNE: 11.3.2016
BUDE SEJMUTO DNE: …….2016

Načteno

edesky.cz/d/2181175

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Pohleď      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz