« Najít podobné dokumenty

Obec Pohleď - Rozpočet obce Pohleď na rok 2010- výdaje

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pohleď.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočet obce Pohleď na rok 2010- výdaje

VÝDAJOVÁ ČÁST
Text
Od Pa
Položka
Rozpočet
<br> V tis.Kč
Rozpočtová
<br> opatření
<br> Podpora ostat.produk.činností
<br> · Nákup materiálu
<br> · Nákup ostatních služeb
1031
1031
5139
<br> 5169
6
<br> 50
<br>
Silnice
<br> · Nákup materiálu
<br> · Nákup ostatních služeb
<br> · Opravy a udržování
<br>
2212
<br> 2212
<br> 2212
<br>
5139
<br> 5169
<br> 5171
<br>
5
<br> 5
<br> 319
<br>
Pitná voda
<br> · Nákup ostatních služeb
<br> · Opravy a udržování
<br> 2310
<br> 2310
<br>
5169
<br> 5171
<br> 5
<br> 50
<br>
Odvádění a čištění odpadních vod
·
2321
5171
320
<br>
Vodní díla v zemědělské krajině
· Nákup ostatních služeb
<br> · Stavby – (rybník)
2341
<br> 2341
5169
<br> 6121
10
<br> 50
<br>
Základní školy
· Neinvestiční dotace obcím
3113
5321
54
<br>
Činnosti knihovnické
· Ostatní osobní výdaje
<br> · Knihy,učební pomůcky a tisk
<br> ·
3314
<br> 3314
<br>
5021
<br> 5136
<br>
3,6
<br> 1
<br>
Kultura - SKANZEN
· DDHM
· Budovy,haly,stavby
<br> · Opravy a udržování
3326
3326
3326
5137
5139
5171
10
<br> 5
<br> 20
<br>
Ost.zál.kult <.>,círk.a sděl.prostředků
· Věcné dary
3399
5194
1
<br>
Využití volného času dětí a mládeže
· Nákup materiálu
3412
5139
5171
5
<br> 10
<br>
Veřejné osvětlení
· Elektrická energie
<br> · Nákup ostatních služeb
<br> · Opravy a udržování
<br> · Sankce
<br>
3631
<br> 3631
<br> 3631
<br> 3631
5154
<br> 5169
<br> 5171
<br> 5191
26
<br> 2
<br> 10
<br> 1
<br>
Ostatní záležitosti bydlení,kom.služby
· Příspěvky mikroregion
<br> 3639
<br>
5129
<br> 0,4
<br>
Sběr a svoz komunálních odpadů
- Nákup ostatních služeb
3722
5169
80
<br>
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
· Pohonné hmoty a maziva
<br> · Nákup ostatních služeb
<br> · Opravy a udržování
3745
<br> 3745
<br> 3745
<br>
5156
<br> 5169
<br> 5171
2
10
35
<br>
<br> PO – dobrovolná část
· Pohoštění
· Pojištění
· Pohonné hmoty a maziva
<br> · Nákup ostatních služeb
<br> · Opravy a udržování
<br>
5512
<br> 5512
<br> 5512
<br> 5512
<br> 5512
5175
5222
5156
<br> 5169
<br> 5171
1
0,9
1
15
20
<br>
<br> Zastupitelstva obcí
· Odměny čl.zastupitelstva obcí Zdrav.pojištění
· Cestovné
6112
<br> 6112
<br> 6112
5023
5032
5173
52
<br> 4,5
<br> 2
<br>
Činnost místní správy
· Ostatní osobní údaje
<br> · Pov.pojistné na soc.zabezpečení
<br> · Pov.pojistné na věř.zdrav.poj <.>
<br> · Knihy,učební pomůcky a tisk
<br> · DDHM
<br> · Nákup materiálu
<br> · Plyn
· Pohonné hmoty
<br> · Služby pošt
<br> · Služby telekom.a radiokom <.>
<br> · Služby peněžních ústavů
<br> · Nákup ostatních služeb
<br> · Opravy a udržování
<br> · Cestovné
<br> · Pohoštění
· Nákup pozemků
<br> 6171
<br> 6171
<br> 6171
<br> 6171
<br> 6171
<br> 6171
<br> 6171
<br> 6171
<br> 6171
<br> 6171
<br> 6171
<br> 6171
<br> 6171
<br> 6171
<br> 6171
<br> 6171
<br>
5021
<br> 5031
<br> 5032
<br> 5136
<br> 5137
<br> 5139
<br> 5153
5156
<br> 5161
<br> 5162
<br> 5163
<br> 5169
<br> 5171
<br> 5173
<br> 5175
6130
<br> 110
<br> 8
<br> 4
<br> 1
<br> 50
<br> 5
<br> 25
<br> 2
<br> 1
<br> 17
<br> 20
<br> 10
<br> 590
<br> 1
<br> 1
<br> 0,3
<br>
VÝDAJE CELKEM
<br>
2 037,7

Načteno

edesky.cz/d/2181167


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Pohleď      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz