« Najít podobné dokumenty

Obec Pohleď - Rozpočet obce Pohleď na rok 2010

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pohleď.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočet obce Pohleď na rok 2010

NÁVRH ROZPOČTU OBCE POHLEĎ
<br> NA ROK 2010
<br> PŘÍJMOVÁ ČÁST
<br> Text
Od Pa
Položka
Rozpočet
<br> V tis.Kč
Rozpočtová opatření
<br> Daň z příjmů
<br> · fyz.osob ze záv.čin
<br> · fyz.osob ze sam.výd.čin <.>
<br> · fyz.osob z kapit.výnosů
<br> · právnických osob
<br> · práv.osob za obce
<br> 1111
<br> 1112
<br> 1113
<br> 1121
<br> 1122
140
<br> 10
<br> 13
150
<br> 30
<br>
Daň z přidané hodnoty
<br> 1211
300
<br>
Místní poplatky
<br> · likvidace komun.odpadu
<br> · ze psů
<br> · ze vstupného
<br> 1337
<br> 1341
<br> 1344
25
<br> 2
<br> 25
<br>
Správní poplatky
<br> 1361
0,5
<br>
Daň z nemovitostí
<br> 1511
140
<br>
Neinv.přij.dotace ze SR
<br> 4112
79,8
<br>
Příjmy z prodeje dřeva
1031
2111
150
<br>
Příjmy z poskyt.služeb (vodné)
2310
2111
15
<br>
Příjmy z poskyt.služeb a výrobků
3412
2111
1,5
<br>
Sběr a svoz komunálního odpadu <.>
3723
2324
4
<br>
Příjmy z poskyt.služeb a výrobků
6171
2111
1
<br>
Příjmy z prodeje zboží <.>
6171
2112
1
<br>
Příjmy z pronájmu pozemků
6171
2131
6,2
<br>
Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí
6171
2132
1
<br>
Příjmy z úroků (část)
6171
2141
5
<br>
<br>
<br>
<br>
PŘÍJMY CELKEM
<br>
1100
<br>
<br> VYVĚŠENO DNE: 22.2.2010
BUDE SEJMUTO DNE : 8.3.2010

Načteno

edesky.cz/d/2181166

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Pohleď      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz