« Najít podobné dokumenty

Obec Pohleď - Veřejná schůze obce Pohleď ze dne 24.2.2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pohleď.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná schůze obce Pohleď ze dne 24.2.2018

OBEC POHLEĎ
Pohleď 26,582 91 Světlá nad Sázavou
 
Z á p i s
z veřejné schůze obce Pohleď,která se konala dne 24.února 2018 od 14,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Pohledi :
 
Přítomní zastupitelé: XXXXXXXX XXXXX,XXXXX XXXXXX,XXXXXX XXXXX
Občané obce: I.Císařová (hospodářka),XXXX XXXXXXXX,K.Kříž,Z.Císař Z,P.Císař,XXX XXXX,J.Holub st <.>,N.Zavřelová,Z.Fidler,F.Morávek,D.Morávková,J.Novotný,J.Novotná,M.Marešová <,>
<br> Program:
1.Zahájení
      2.   Seznámení s hospodařením obce za rok 2017
3.Realizované akce v roce 2017
4.Rozpočet obce Pohleď na rok 2018
5.Plánované akce na rok 2018
6.Náměty a připomínky občanů
7.Závěr a občerstvení
   
<br> 1.Schůze byla zahájena v 14.10 hodin <.>
<br>
2.Starosta seznámil přítomné s hospodařením obce za rok 2017,příjmy,výdaje a stav účtu k dnešnímu dni <.>
3.Starosta zhodnotil akce,které byly realizovány v roce 2017
· vybudování cesty k vodojemu
· oprava cesty na Vrcha a do Dobré Vody
· oprava sloupků pod rybníkem
· výměna pozemků mezi obcí a manželi Malinskými (cesta od Říhů ke Křížům)
· železniční zastávka-udržení obslužnosti
· výsledky měření spotřeby vody v obecním vodovodu <,>
(za rok 2017 spotřebováno 6987,12 m3 vody)
4.Seznámení s rozpočtem pro obec Pohleď na rok 2018 s tím,že rozpočet obce je možné prohlédnout také na stránkách obce <.>
<br>
<br> 5.Starosta zveřejnil plánované akce na rok 2018
· oprava cesty na zastávku ČD,zejména upravit majetkoprávní vztahy k dotčeným pozemkům
· vyřešit zvýšený odběr vody na větvi vedoucí na dolní konec obce a provést případná opatření
· setkání rodáků obce Pohleď se bude konat 25.srpna 2018
<br>
<br> 6.Náměty a připomínky občanů:
· p.XXXXX XXXXXXXX vznesl písemně tyto náměty: dokončení povrchové úpravy cesty na Doly (asfaltový povrch) a prodloužení sítě veřejného osvětlení u téže cesty až ke Skařupům.Na to starosta odpověděl,že tyto akce jsou již domluveny od loňského roku a budou se realizovat letos,až to dovolí počasí (zejména kvůli technologii asfaltového postřiku)
možnost pořízení nádob na dešťovou vodu pro případné zájemce s možností finanční účasti obce
· p.XXXXX XXXXXXX vznesl připomínku k vyvážení domovních septiků a jímek formou hromadného vývozu skrze objednávku obce.Na to starosta odpověděl,že je to možné a nad to by obec mohla poskytnou finanční příspěvek jednotlivým majitelům jímek na jejich vývoz či rekonstrukci.Toto řešení by obec vyšlo podstatně levněji nežli budování kanalizační sítě a čistírny odpadních vod.Individuální řešení otázky odpadních vod je zároveň v souladu se schváleným územním plánem obce Pohleď <.>
· p.I.Císařová vznesla návrh na pořízení kontejneru na textil,kompostérů na biologický odpad a možnost měření rychlosti vozidel na silnici vedoucí obcí
· starosta obce otevřel otázku konání Rallye Světlá k jejímuž konání provést průzkum veřejného mínění v obci
<br>
Následovala volná diskuse a občerstvení <.>
<br>
Jiné připomínky a námitky nebyly vzneseny,proto starosta obce jednání v 15,30 hodin ukončil <.>
<br>
<br>
Zapsal:   XXXXXXXX XXXXX

Načteno

edesky.cz/d/2181160

Meta

Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Pohleď      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz