« Najít podobné dokumenty

Obec Leškovice - Závěrečný účet_ obce Leškovice za_rok_2016

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Leškovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěrečný účet_ obce Leškovice za_rok_2016

List1
Obecní úřad Leškovice tel: 722695930,607822711
Leškovice 38,58282 Golčův Jeníkov leskovicehb@leskovicehb.cz
<br>
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016
<br> PŘÍJMY ČÁSTKA VÝDAJE ČÁSTKA
<br> Daň z příjmů fyz.osob ze závis.činnosti 200,729.45 Kč Údržba obecního lesa - výplata 20,000.00 Kč
Daň z příjmů fyz.osob z XXX.výd.činnosti XX,XXX.XX Kč Nákup stromků 2,524.00 Kč
Daň z příjmů fyz.osob z kap.výn.21,674.62 Kč Obec Habry( tisk) 4,686.00 Kč
Daň z přidané hodnoty 424,256.39 Kč Obec Habry( aut.obslužnost) 16,401.00 Kč
Daň z příjmů práv.osob 252,937.86 Kč Údržba obce- výplata 20,000.00 Kč
Poplatek ze psů 680.00 Kč Kronika obce - výplata 3,600.00 Kč
Správní poplatky 240.00 Kč Věcné dary 1,544.00 Kč
Daň z nemovitostí 137,867.47 Kč Výdaje - akce pro děti atd.6,558.00 Kč
Neinv.dotace 55,000.00 Kč Elektr.energie - veřejné osvětlení 20,906.00 Kč
Investiční dotace kraj 145,000.00 Kč Sběr a svoz komunálního odpadu 59,651.24 Kč
Příjmy z pronájmu pozemků 7,837.00 Kč Sběr a svoz ostat.odpadu 27,824.76 Kč
Neinv.Dotace hasiči 6,213.00 Kč Sběr a svoz nebezp.Odpadu 14,733.00 Kč
Příjmy za komunál.odpad 30,650.00 Kč Benzín na sekání 10,467.00 Kč
Využ.a znešk.komun.odpadu ( nekap.příspěvky) 17,070.50 Kč Starosta,místostarosta,zastupitelé výplaty 98,010.00 Kč
Příjmy z úroků 82.45 Kč Povinné zdrav.pojištění - zast.obce 7,938.00 Kč
Příjmy z prodeje dřeva 8,280.00 Kč Hospodářka obce - výplata 35,000.00 Kč
Ost,příjmy - prodej akcií 31,900.00 Kč Výdaje volby 15,992.00 Kč
Dotace volby 15,992.00 Kč Dětské hřiště 323,100.00 Kč
Příjmy z prodeje pozemku 70,300.00 Kč Nákup ost.služeb - oprava tr.na sekání 21,676.00 Kč
Odvod z loterií a her krom VHP 4,358.79 Kč Zaúčtování daňě z přiznání práv.osob 20,900.00 Kč
Refundace mzdy 454.00 Kč
celkem 1,454,154.92 Kč Poplatky za vedení účtu - ČNB 114.80 Kč
Nákup DHDM( tiskárna,osv.ván.stromek) 48,557.00 Kč
Nákup jiného drobného materiálu 13,514.00 Kč
Plyn 50,837.72 Kč
Elektrická energie - obecní úřad,klubovna 24,573.00 Kč
Ost.nein.transfery ( prodejna,školka,hudba.) 9,500.00 Kč
Služby pošt 1,380.38 Kč
Poplatky telefon,internetové stránky 7,296.62 Kč
Poplátky za vedení účtu,výběry,pojištění 16,416.00 Kč
Poplatky za počítačový program 13,709.00 Kč
Nákup ost.služeb 81,177.00 Kč
Dary obyvatelstvu( vítání občánků) 7,000.00 Kč
Rozšíření osvětlení 273,151.45 Kč
Hasiči ochr.pomůcky,oděvy 4,882.00 Kč
Knihy,tisk 1,630.00 Kč
Opravy a udržování 46,965.00 Kč
Zabezpečení obecního majetku 72,500.00 Kč
<br> celkem 1,405,168.97 Kč
<br>
<br>
zveřejněno na úřední desce: 20.3.2017
<br>
List2
<br>
<br> List3

Načteno

edesky.cz/d/2181129

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Leškovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz