« Najít podobné dokumenty

Obec Leškovice - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu obce 2016

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Leškovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu obce 2016
lo ó (\ r) r rl O N N lo i ú) --I H J (0 (Ú tr.lJ U) N i ? i ? @.-l.lJ o -.l N có HzÉ tJ ll ll ll ll ll ll ll ll Il ll ll ll ll lI lI lI OOoOooOOoOOOOOoOOo OO OOOOOOOOOoOOOOoOoo OO OOOoOOOOOOOOOOOOOo OO idádiéididdddiéir-]i ád coÝ o o > o í.l o o ír>.> o É (,/).l{J1 l] l.] š E a.o Ja Jl O! o É N cÓ -1Jo (§ có,>.N I o.o o íó íú Qr>(ÚNOjlJa>> !].<.> l.ú.q-.]Nl <.>,] ojaoo.lJJ1 o o+r(n,]ií]o -Q -oo>o4NN.n9.n -c,9(/) 0)Éo.í§o o,oo.LL- r'ÉaC íú.)N )Nšpl.OQ0)>ť.íó íONíOlr!É! 5omÉo o o.íó o O >.c ír.! ! É-.r -.] r-].rl.<.> l 5.l] -q >.5,<.> r j4 o.]J É !.-)(J !D o É )l <.>,] ÉN N N c! o o.<.> 1]J,> íú.o.o.<.> -r p]o qq]q].5 É > o-].-i.]J.p.p rd o có > >Érj.É ó o CJ ! o.> có.cd-n!l ír-s4.lJJl 5-.]o.n.n.-.át' rr N o o o--,n--.<.> ] o]]J o o o É oio.n.<.> ].-l.<.> l-.] o.<.> 1 alÉ-rl-Fl--1)í] o o o o o íúJ1 )!] >l.] )íl )íi )l <.>,] J4 o )|] )l <.>,] )1-1 o N o.o c o J4 J4,ú) a.o]olo]o.í0 o N.<.> ] É oio{o].c o C)N.iJ É.<.> ]J>cdN-.lNNÉÉN N N N N.ído > N > > > o E.<.> )o.o.N.-1-1 0.(d É c É o--!.n.->-n )É,É,É,É )É p.Q] > !,É --l --i --l >.-l )o.-l.<.> l.<.> 1 o -.l (Úrd íú (Ú (Ú ó o oo o(d o o o É)l <.>,] É)l.] c)ll )l.]aooaooro]oaazzzá fu ofu_Qfu ídfu >No.-],<.> lJ l] )N.tJ O )c) a J(\cDrf HOJ-]JiiNNNH i i š iFlrlNdÝÝr)\oJiHNNfn H i N HiJiNř)Cf)cDcrloidiNJ H d cf) á.-lr-1 -1 érf Jrl;iÝÝÝšN N N N O o o o o O O o O O O O O O ol o) rf rl N N r) Ú) OOO O Oo OO oo O Oo O i H co ť)N N N N OOO o OO OO O O O O O O oo O O F- r- r- F o o o o o o o o o o o o o o i d d H ca co ca ca N o.ú aú,o j1oo l] o5!.Vo.p._].rU úl )L).>o >a.O.lj,cóoÉ )O )0) Q]N Noo Éd o.ÉJJoc).-l )o,<.> ó o>o.ÉNOo(nl] ll Il ll ll ll ll ll ll lI ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll Il Il ll ll ll ll lI ll ll ll o )N o -_]o Or q] íd r] o' ó ír có fu,-,<.> 1 )l <.>,] o.<.> (.) o.lJ )c) op.N o q H,H Oóo.D §J D(n F] oOfu.> í0§Jz ]JoÉ U,úo \o,-]>ó HÉ.HÓ< Ozú& N.íó>tr]É.c zoÉ N c J O O r-l,-] A \Fl,<.> lJ\z é c).H"D É Cn ú)z M.< o)ÁÁz _\a!OL]oo () Fl \>roz o c>H+rUU :É.> rd (Úz v)0(,< o )oÁú oM Or (n (_)....

Načteno

edesky.cz/d/2181127


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Leškovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz