« Najít podobné dokumenty

Obec Leškovice - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2015

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Leškovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2015
o o o o o o o o o o o o r-l rl o o o o o o o rl oo o o o o oo ooooo o oo o o o o ool OO O O O O OOOOOO O o OO O o o O O o1 t{ c-I r+ rt r+ r-] rl rl cl r{ í,l.-.l r-] í-{ i-l r-,<,> ] F-l řl r+ Fl r-t c§ca@řltnF,-O !-o OO *itšoo tt- o)coc)Ýol\o(o l--O ř)ca ÝÝ.4r,l šl O\CaC\] ď)C{N(o §lO OO OON(\,\N F{ r-I r+ r-1 \ \.Fl rl rl Fl r-l r-| F-t r-]\'\ \ \ \ \ \ \\.\ ó.-l.-r ol Lo ó N O š () O O O O La) ro o o O O O O LO Co.1 r-l ól O rr O o.) O O O O O lt- t-- O O LO LO O \O N i ú ro (o O r-l O lt- O o O lt,<.> F- rD ca O o to to O \o LO ť) N ď) tí-) (o O o N O O o o o O O lí) lí) lí) ú) O §| co @ -1 ú-) Ý a- ca ra š Ý š O N N ln Lr) ca cn d -{ O Ocn@Ýco fq ó\s tot--l*-r_lF{Nc\]@cosr] ll ÝNř-]r-lCO ÝrO O NNaOCqř4rl ll -t Nř) -l \-r ll\ \,ii\ll ll ll ll OoOOOOOooOOoOOoOoOOooO OOOOOOOOOOOOOOOOOooOOO N N LO LO r- O r-] O CO O O O O O O O O O \O \O O tt- Lo ci c\] ř) LD \o o O N O O C) O O O O Lo tr) Lo lí) o Ý @ co rl Ln Ý r* aO ť) Ý š §í O N N Lí) to ca fa ř-] ťa c) @CqOÝCO (a OÝ rr)í\r=JřlN(\CO@'S r- Ý-_]HLnLo řl r)ř]ri\Oo rltO rrť)rtFl -l.-t CO rl ri íÚ (d lr ]Jó ll ll ll ll ll ll ll ú).<.> >o > N.nró -o -a d c-.1ť > o > rd.l] o o ll -.l É ÉV oo o É N ro.ť Éod(6.> lo.ooíd í§Q.>í§pNo]4J1> !.-|p4.t]-{Nl] ťJ4Q.(/)^orJ o oú)qloo §.ao>Ťrúr-).Q N N.<.> l o l )c) o É o.d o o )o o-l oo.É c > o c 6.)N )Ni p.<.> >,(§t/)oo>o (Ú NíOlr5É5 looÉ }Oo o o.cd o >.c.!.+J É.-l -t -l.<.> l,<,> l 5 N -,<.> i-c.J.<.> r-\4oÉp -H)oo oÉ)!ÉN N N O,O.-l]Jt>r§.(),rd.<.> l a.O >"! Ll_{ L{-{ q_{ "a c o -l --l JJ ]J í§ o rd > > c p <.>,n o.É 6 O.ll Qr >' Cd'n1.] tr J4 ]l J4 5,-lť,-l !.n.n.n.Ho t.t o o o.n.n.rl o.]J o o o É o] o)t].5.rl\.l\rl\.l.<.> l.-r o.E.<.> <.>,].i)t,l o o o o o cdj4 o] )t],i-] )| <.>,] )! }H J4 o )t,] )H o N o] o É o.}4 J4 )(r) No'oooooN.<.> lcp.o.<.> c oo.<.> r.lJ É.<.> ! >í§ N.á N N É É É >NNNNNrúť> N>>oE.<.> )o.o.N{JE.-1 o.íÚ É É o,nŤ,n,- >,ň 6,n)É }c,É )c,É o.} lq >É.-t.-l >,<.> <.>,] )cj.-l,<.>.l,-l o.-l r§ !.<.> r (Ú rd (d íd (Ú oť o.(0 o o q)! É}t{ É)lr )g.CD)ltOO O O O ...

Načteno

edesky.cz/d/2181125


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Leškovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz