« Najít podobné dokumenty

Obec Leškovice - Střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Leškovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2020
()llirnt ui.Irl i ril,rlr:rr
i,liIrlIil ]s i\'!.) (;ti]at,r,].]]i.(j\
<br> paragraf položka
<br> ab
<br> paragraf položka
<br> ab
<br> 2292 5329
2144 5329
6171 5221
6171 5222
6171 5229
2212 5169
<br> 3722 5169
3721 5169
3723 5169
<br> 6112 5023
6112 5032
6171 5021
<br> 3745 5021
1031 5021
5512 5137
2212 5021
6171 5153
6171 5154
3631 5154
<br> 3745 5156
3745 5169
6,171 5,139
6171 5137
1031 5139
6171 5169
6171 5171
6171 5161
6171 5168
6171 5163
63,í0 5163
6171 5163
6171 5136
<br> 3399 5194
3399 5175
3399 5492
<br> 1,111
<br> 1112
1121
<,> 1113
<br> 1211
<,> 1511
<br> 1122
<br> 6171 2142
6171 2141
1019 2131
3722 2111
3725 2324
<br> 1314
<br> 6171 31 1 1
1031 2111
<br> 4112
<br> orzl 5162
<br>.utóbusová ob§lužnost 30o0§ lc
rišk íposel Haberskal sooo Kl
pňsoěvek královská stezka 5000 l(č
přísoěvek včelaři 1 500 Ki
Pří§Děvek MS Habrv ? ooó Ki
udržba silnic í{) óoó Kl
<br> pHM a maziva obecní technikv 20 oóo x
lflržbe ťlhácní téc5nikv ísekáčka'| 25 ooo k
úákltó máteňáh 1šbótřebni mále_riál'| 25 ooo K
úáktlb dróbného meiétku 20 ooo l
ésní hosDodář§tvi 5oool
<br> {ákub óstátnich služeb íoráce Dfo ób€cl 1oo ooo t
blaw á udržováni 30 ooo x
lužbv ooštv 2 ooo Ki
užbv zazsracnvání dal 20 ooo Kč
<br> §h lžhv mněžních irstavů _ l(B 10 o00 Kč
t}aKt
<br> )oiišlění bttrlov {§ no6 K?
aH
<br> 1 208 300 Kč
<br> Vyvěšeno: 28.12.2017
<br> olzl 6121
<br> 1 191 072 Ké
<br> Daň z oříimů fvz.osob ze záv.činnosti 225 000 Kč
Daň z oříimů fvz.osob z nezáv,vvd,činnosti 5 000 Kč
Daň z oříimů oráv.osob 260 000 Kč
Daň z oříimů fvz ósob 7 keoilálovéhó vÝnóšu 20 000 Kč
Dáň 7 nřirl2né hodnotv 420 000 Kč
D2ň 7 nemovitosti 150 000 Kč
)2ň z óříimů DráVnickÝch osob za obce
<br> 6,8
Ur§6}
<br> *'-'*-?*-l
<br> : -,-l,<,>,<,> ;i

Načteno

edesky.cz/d/2180867


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Leškovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz