« Najít podobné dokumenty

Obec Leškovice - Závěrečný účet obce Leškovice za rok 2017 KR

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Leškovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěrečný účet obce Leškovice za rok 2017 KR
Závěrečný účet obce Leškovice za rok 2017
<br> (5 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění
<br> pozdějších
<br> předpisů)
<br> Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2017 Plnění k 31.12.2017 RU
<br> Třída 1 — daňové příjmy Třída 2 — nedaňové příjmy Třída 3 — kapitálové příjmy Třída 4 — přijaté transfery Přijmy celkem:
<br> Třída 5 — běžné výdaje Třída 6 — kapitálové výdaje Výdaje celkem:
<br> Třída 8 — financování položka 8115 změna stavu kr.prostř.na účtech
<br> Hospodářská činnost
<br> Náklady celkem: 96282635 Kč Výnosy celkem: 1434537,96 Kč Zisk/ztráta: 471711,61 Kč Přijaté dotace
<br> 4112 — neinvestiční dotace ze SR 4122 — neinv.dotace - oprava 4116 — dotace hasiči
<br> 4111 - dotace volby
<br> Poskytnuté dotace
<br> 5329 - příspěvek Habry doprava,tisk 5221 — Královská stezka
<br> 5222 - Včelaři,Kapela Leškovanka 5339 - Mateřská Školka
<br> 120575727 Kč 3406409 Kč
<br> 0 Kč 19471600 Kč 1434537,96 Kč
<br> 96282605 Kč 0 Kč 962826,35 Kč
<br> - 471711,61 Kč
<br> 5780000 Kč 12000000 Kč 800,00 Kč 161 16,00 Kč
<br> 2386400 Kč 500000 Kč 300000 Kč 150000 Kč
<br> Údaje o hospodaření s majetkem obce k 31.12.2017 brutto k 31.12.2016 brutto k 31.12.2017
<br> 019 ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 stavby
<br> 022 samostatné movité věci
<br> 028 drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br> 031 pozemky
<br> 036 pozemky určené k prodeji
<br> 042 nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 069 ostatni dlouhodobý finanční majetek
<br> 20230000 Kč
<br> 5595658,73 Kč 68252800 Kč
<br> 39015329 Kč
<br> 1168860,42 Kč 676908 Kč
<br> 2000000 Kč
<br> 84,05 % 2,37 % 0,00 %
<br> 13,58 %
<br> 100,00 %
<br> 100,00 % 0,00 % 100,00 %
<br> 20230000 Kč
<br> 5868810,18 Kč 68252800 Kč
<br> 40506229 Kč
<br> 1175630,4O Kč Kč
<br> Kč
<br> 2000000 Kč
<br> Sestavil/a: XXXXX XXXXXXXXXXX,hosp.obce
<br> Příloha Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Leškovice za rok 2017
<br> V Leškovicích dne: 30.5.2018
<br> Schváleno zastupitelstvem obce dne: 29.5.2018
<br> Vyvě...

Načteno

edesky.cz/d/2180858


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Leškovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz