« Najít podobné dokumenty

Obec Vrážné - Poslední zápis9.4.2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrážné.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vrážné
ze dne 13.2.2018 v 18.00 hod <.>
<br>
Přítomni: XXXXXXX XXXX
XXXXXXXX XXXXX
Němcová Věra
XXXXXX XXXXX
XXX XXXXX
XXXXX XXX
<br> Program: Zahájení
Volba zapisovatele a ověřovatelů
Schválení programu
Kontrola usnesení
Došlá pošta
Různé
<br>
1) Zahájení
<br> 2) Schválení programu
<br> - program byl schválen počtem 6
<br> 3) Volba zapisovatele a ověřovatelů
<br> - zapisovatel Němcová Věra <,>
<br> - ověřovatelé XXXXXXXX XXXXX,XXXXXX XXXXX
<br> schváleno počtem X
<br>
<br> X) Kontrola usnesení
<br> a) žádost XXXXXXXX a XXXXX Hegerových,Vrážné XX o odkup pozemků p.č.16/6 o výměře 6
m2 a 16/7 o výměře 36 m2 v k.ú.Vrážné.Nabídka k odprodeji vyvěšena od 10.1.2018 –
25.1.2018,jiný zájemce se o tyto pozemky nepřihlásil <.>
Prodej schválen 6,0,0 <,>
<br> 5) Došlá pošta
<br> a) Žádost Charity Moravská Třebová o poskytnutí dotace ve výši 5 000,- Kč na provoz
charitních sociálních služeb pro rok 2018 <.>
Schváleno 6,0,0
b) Žádost Městské knihovny ve Svitavách o finanční příspěvek do sdruženého fondu na
nákup knih pro rok 2018.Navržen a schválen příspěvek ve výši 1 000,- Kč
Schváleno 6,0,0
c) Žádost Milady a XXXXXXXX Hollerových o odkup pozemku p.č.XX/X o výměře 31 m2 v k.ú <.>
Vrážné.Nabídka k odprodeji pozemku bude vyvěšena na úřední desce <.>
<br>
<br> d) Nabídka od Úřadu práce ČR na veřejně prospěšné práce v roce 2018.V případě zájmu p <.>
Goše Libora by se zažádalo o zřízení VPP,jinak se žádat nebude <.>
e) Městský úřad Jevíčko - stavební povolení na Přestavbu rodinného domu č.p.37 Vrážné –
XXXXXX XXXXXX,U hřiště XXX,Chornice <.>
<br> X) Různé
Starostka přítomné seznámila s
<br> a) rozpočtovým opatřením č.3 ze dne 27.12.2017
Schváleno 6,0,0
b) potřebou zhotovit nové zábradlí + můstek u rybníka <.>
Na příští schůzi ZO budou podané návrhy na zhotovení <.>
c)návrhem Směrnice č.1/2018 o způsobu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu <,>
směrnice byla projednána a odsouhlasena <.>
Schváleno 6,0,0
d) výsledkem kontroly komínů a krbů ...

Načteno

edesky.cz/d/2180856

Meta

Stavební informace   Rozpočet   Prodej   Stavby   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Vrážné      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz