« Najít podobné dokumenty

Obec Vrážné - 18.12.2017

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrážné.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vrážné
ze dne 23.2.2017 v 17.00 hod <.>
<br>
Přítomni: XXXXXXX XXXX
XXXXXXXX XXXXX
Němcová Věra
XXXXXX XXXXX
XXX XXXXX
XXXXX XXX
<br> Program: Zahájení
Volba zapisovatele a ověřovatelů
Schválení programu
Kontrola usnesení
Došlá pošta
Různé
<br>
1) Zahájení
<br> 2) Schválení programu – program byl schválen počtem 6
<br> 3) Volba zapisovatele a ověřovatelů
<br> - zapisovatel Němcová Věra <,>
<br> - ověřovatelé XXX XXXXX,XXXXX XXX
<br> schváleno počtem X
<br>
<br> X) Kontrola usnesení
<br> * 29.12.2016 na schůzi ZO dostala za úkol starostka obce sjednat schůzku se
zástupci firmy ProVenkov Brno,ohledně řešení nakládání s odpadními vodami v naší
obci.Tato schůzka se uskutečnila 3.2.2017,kde Ing.Sládek osvětlil možnosti
získání dotací a pro naši obec dostupné řešení této situace <.>
<br> Z jednání vyplynulo,že by bylo nejvýhodnější řešení - pořízení DČOV individuální <,>
kdy by byl zajištěn na základě výběru zastupitelstvem obce jeden projektant a jeden
dodavatel DČOV <.>
<br> ZO Vrážné rozhodlo,že poskytne příspěvek na nemovitost s trvalým pobytem
občanů 30 000,- Kč a na nemovitost k rekreaci 20 000,- Kč na vybudování DČOV
a to na základě předložené faktury za dodání čističky do 31.12.2019 <.>
Ostatní náklady / projekt,stavební úpravy …/ si hladí vlastník nemovitosti sám <.>
schváleno počtem 6
<br>
<br>
<br>
<br> 5)
<br> *Poděkování Městské knihovny ve Svitavách za finanční příspěvek do sdruženého
fondu na nákup knih za rok 2016
Žádost o finanční příspěvek na nákup výměnného fondu Knihovny pro rok 2017 <.>
Navržen a schválen příspěvek ve výši 1 000,- Kč <.>
schváleno počtem 6
<br> *Žádost o podporu činnosti záchranné stanice pro handicapované živočichy –
Záchranná stanice zelené Vendolí <.>
<br> Schválen příspěvek ve výši 1 000,- Kč <.>
schváleno počtem 6
<br> *Poděkování starosty Města Jevíčka za příspěvek na zakoupení CAS značky
TATRA 815-7 pro JSDH Jevíčko ve výši 15 000,- Kč <.>
<br> * Nabídka od Ing.XXXXXXX XXXX,Plzeň na zapů...

Načteno

edesky.cz/d/2180855

Meta

Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Vrážné      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz