« Najít podobné dokumenty

Obec Vrážné - 20.09.2016

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrážné.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vrážné
ze dne 16.2.2016 v 18.00 hod <.>
<br>
Přítomni: XXXXXXX XXXX
XXXXXXXX XXXXX
XXXXX XXXXXXX
Němcová Věra
XXXXXX XXXXX
XXX XXXXX
XXXXX XXX
<br> Program: Zahájení
Volba zapisovatele a ověřovatelů
Schválení programu
Kontrola usnesení
Došlá pošta
Různé
<br>
1) Zahájení
<br> 2) Schválení programu – program byl schválen počtem 7
<br> 3) Volba zapisovatele a ověřovatelů – zapisovatel XXXXXXX XXXXX,ověřovatelé Goš
Libor,XXXXXX XXXXX
<br> schváleno počtem X
<br> X) Kontrola usnesení
<br> - odkup pozemku paní Malikovičovou,Vrážné 36 – p.č.758 a p.č.769 – nabídka
byla vyvěšena,nepřihlásil se další zájemce – pozemky budou vykolíkovány /
vyznačeny/ na místě společně paní Malikovičovou a zástupci obce – p.Goš,p <.>
Navrátil,p.Němec před zaměřením Geodézií,cena pozemku 23,- Kč/m2,kupující
uhradí veškeré náklady spojené s koupí pozemků <.>
<br> Zároveň posoudí stav olší,které požaduje paní Malikovičová skácet – informace na
příštím zastupitelstvu <.>
<br>
<br> 5) Došlá pošta
<br> * manželé Jirglovi,Vrážné 23 žádají o prodej,popřípadě pronájem pozemku 743/1
část o výměře 130m2
<br>
*žádost o poskytnutí dotace oblastní charitě Moravská Třebová,vyčísleno
Pardubickým krajem na 5.000,- Kč <.>
<br> Dotace schválena počtem 7
<br>
<br>
<br>
<br> 6) Různé
<br> * Obec požádá prostřednictvím notářky o odkup nemovitosti a pozemku p.č.st.30
k.ú Vrážné.Bude nabídnuta cena za odkup ve výši 5.000,- Kč <.>
<br> Schváleno počtem 7 <.>
<br> * ZO bere na vědomí,že v obci budou zahájeny komplexní pozemkové úpravy –
informace od Státního pozemkového úřadu,pobočka Svitavy <.>
<br> * Zastupitelstvo obce odsouhlasilo zvýšení odměny knihovnici Gošové Marii
na 400,- Kč čistého měsíčně od 1.3.2016 <.>
<br> * Starostka obce zjistí podmínky pro zaměstnání pracovníků z ÚP na veřejně
prospěšné práce <.>
<br> Odsouhlaseno počtem 6,1 proti
<br> * Odsouhlasen prodej vrbového dřeva tělovýchovné jednotě XXXXX XXXXXXX o výměře
cca X plnometry za cenu XXX,- Kč/plnometr <.>
<...

Načteno

edesky.cz/d/2180853

Meta

Rozpočet   Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Vrážné      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz