« Najít podobné dokumenty

Obec Vrážné - 11.12.2014

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrážné.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vrážné
ze dne 11.3.2014,v 18.00 hod <.>
<br>
Program:
1.Zahájení
2.Volba zapisovatele a ověřovatelů
3.Došlá pošta
4.Různé
<br> Ad 1)
Schůzi zahájila a přítomné přivítala starostka obce XXXX XXXXXXX
<br>
Ad X)
<br> Zvolení zapisovatele - p.XXXXXXXX XXXX
ověřovatelů – p.XXX XXXXX,XXXX XXXXX
<br> Ad X)
-Žádost od Městské knihovny ve Svitavách o příspěvek na nákup výměnného fondu
regionálních knihoven pro rok 2014,ZO odsouhlasilo,tak jako již v loňském roce částku ve
výši 1000,- Kč
-Firma SITA CZ a.s.Boskovice oznamuje,že na základě našeho požadavku a objednávky
proběhne sběr nebezpečného odpadu v naší obci 7.5.2014,místo sběru bude před
budovou OÚ <.>
-Žádost Oblastní charity Moravská Třebová o finanční příspěvek na provoz sociálních služeb
v Moravské Třebové ve výši 5 000,- Kč <.>
Částka je požadována na základě předchozích jednání Charity s radním Pardubického kraje
panem Šotolou,který vyzval všechny poskytovatele soc.služeb,aby požádali obce o XXX.XX%
kofinancování každé sociální služby <.>
ZO bere na vědomí <.>
-žádost Českého svazu včelařů Vranová Lhota o pronájem společenské místnosti na OÚ,dne
16.Března za účelem pořádání přednášky <.>
<br> Ad 4)
-Starostka přítomné seznámila <,>
že 22.dubna 2014 proběhne přezkoumání hospodaření naší obce za rok 2013 Krajským
úřadem Pardubického kraje
a se stavem finanční hotovosti na běžných účtech k dni 28.2.2014
u ČS 222 261,95 Kč
u ČNB 360 353,13 Kč
-Starostka navrhla ZO vyčištění,<,> Pišlí,<,> toto již bylo projednáváno i v loňském roce,ale
protože bylo uvažováno o výstavbě rodinného domu na části tohoto pozemku nebyly práce
započaty <.>
Po projednání starostkou s panem Navrátilem Karlem,Vrážné,který by měl zájem o práci na
OÚ a po jeho souhlasu bude ustanoven jako zodpovědný za výkon této práce <.>
Vyčištění bylo odsouhlaseno a souhlasí s panem Navrátilem <.>
<br>
<br> -Pan XXX XXXXX,byl upozorněn na nevyhovující stav houpačky umístěné na dětském hřišti <,>
má za úkol ji XXX do stav...

Načteno

edesky.cz/d/2180851

Meta

EIA   Jednání zastupitelstva   Pronájem   Rozpočet   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Vrážné      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz