« Najít podobné dokumenty

Obec Vrážné - 5.11.2012

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrážné.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vrážné
ze dne 30.1.2012,v 17.30 hod <.>
<br>
Program:
1.Zahájení
2.Různé
<br> Ad.1)
Schůzi zahájila a přítomné přivítala starostka obce XXXX XXXXXXX
<br> Ad.X)
- Projednání žádosti Karla Švece o palivové dřevo za pronájem zahrady při pořádání
pouti v roce 2011 <,>
Zastupitelstvo souhlasí a navrhlo 1m3 palivového dřeva,které se bude zpracovávat
za OÚ <.>
<br> - Zastupitelstvo znovu projednalo žádost XXXXX a XXXXXX Kučerových,Bezděčí XX o
možnosti odkupu obecních pozemků <.>
Členové zastupitelstva navrhli :
<br> a) z uvedených parcel v žádosti odprodat p.č.116/3 a část p.č.116/1 v celkové
výměře 1 000m2 <.>
<br> b) parcely č.113,112 a část 116/1 do pronájmu na 10 let
<br>
- Zastupitelstvo projednalo žádost Zedníka P.bytem Brno - odkup palivového dřeva /
skládka u vodojemu/,zastupitelstvo souhlasí 600,- Kč/ m3 - zajistí XXX XXXXX
<br> - Zastupitelstvo souhlasí s nákupem X ks nádob na posypový materiál k zimní údržbě
cest,objem 220 l – zajistí starostka obce <.>
<br> - Zastupitelstvo souhlasí s příspěvkem ve výši 500,- Kč,do tomboly na ples pro hasiče
z Vranové Lhoty <.>
<br> - Zastupitelstvo projednalo na základě předloženého návrhu starostkou obce,zřízení
a spravování webových stránek obce p.ing.Všetičkou,bytem Stařechovice,za
odměnu
6 ooo,- Kč - zastupitelstvo souhlasí <.>
<br> - Předsedou kontrolního výboru p.Němcem Janem byly předloženy zápisy výboru za
rok 2011 <.>
Kontrola zápisů Zastupitelstva obce proběhla mimo budovu Obecního úřadu a byly
použity jen zápisy/ bez dalších příloh/,které byly půjčeny kronikářce pro její potřeby
k doplnění údajů do kroniky.Kdyby kontrolní výbor zasedal na Obecním úřadě byly by
mu potřebné dokumenty ihned na místě předloženy <.>
Na příští schůzi ZO budou projednány připomínky,náměty a podle kontrolního
výboru zjištěné nedostatky <.>
<br>
Ve Vrážném 15.2.2012
<br>
<br> Usnesení č.1/2012
ze zasedání Zastupitelstva obce Vrážné
<br> ze dne 30.1.2012
<br>
Zastupitelstvo obce schvaluje:
- za pronáj...

Načteno

edesky.cz/d/2180849

Meta

Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Pronájem   Rozpočet   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Vrážné      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz