« Najít podobné dokumenty

Obec Vrážné - 21.12.2011

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrážné.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vrážné
ze dne 27.1.2011,v 17.30 hod <.>
<br>
<br> Program:
1.Zahájení
2.Finanční zpráva za rok 2010
- seznámení s vyúčtovanými dotacemi za rok 2010
3.Různé
- přizvání zástupce firmy VHOS a.s./ p.Doležal/,stav obecního vodovodu
<br> 4.Diskuze
<br> Ad.1)
Schůzi zahájila a přítomné přivítala starostka obce XXXX XXXXXXX
<br> Ad.X)
Starostka obce přítomné seznámila s
<br> a) hospodařením,se stavem finančních prostředků za rok 2010 <.>
b) s vyúčtováním dotací,získaných za rok 2010
<br> - Oprava společenské místnosti
Celkové náklady 568 072,40 Kč
Dotace od Pardubického kraje 300 000,-
<br> - Úprava veřejného prostranství
Celkové náklady 155 606,40 Kč
Dotace od regionu Moravskotřebovska a Jevíčska 56 585,-
<br>
Ad.3)
a) Na schůzi zastupitelstva obce v prosinci 2010 bylo domluveno,že na 1.zasedání
<br> zastupitelstva obce v roce 2011 bude přizván zástupce firmy VHOS a.s.–
provozovatel obecního vodovodu,aby podrobněji vysvětlil provozování vodovodu ve
Vrážném <.>
Pan Doležal přítomné obeznámil s výsledky hospodaření vodovodu za léta 2005 -
2010,dále jím bylo přislíbeno,že budou v roce 2011 vyčištěny zářezy,které
zabezpečují přívod vody do vodovodu a to z peněz svazku obcí,<,> Teplice,<,> kterého je
obec Vrážné členem <.>
<br>
Ad.4)
<br> a) P.XXXXX XXX,poukázal při případném budování nového ob.vodovodu,že v obci
Vrážné je dost zdrojů k zabezpečení pitné vody pro občany <.>
<br> Přítomno:
6 členů ZO,10 občanů,1 návštěva
<br>
Ve Vrážném 28.1.2011
<br>
<br> Usnesení č.1/2011
ze zasedání Zastupitelstva obce Vrážné
<br> ze dne 27.1.2011
<br> Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
<br> a) Hospodaření obce za rok 2010
b) Výsledek hospodaření ob.vodovodu a stav obecního vodovodu,předloženo p <.>
<br> Doležalem,zástupcem fi.VHOS a.s.Moravská Třebová
<br>
<br>
<br> Ve Vrážném 28.1.2011
<br>
<br>
<br>
<br> ………………………………….<.>
Starostka obce
<br>
……………………………………
Místostarosta
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Zápis ze zasedání Z...

Načteno

edesky.cz/d/2180848

Meta

Rozpočet   Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Vrážné      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz