« Najít podobné dokumenty

Obec Vrážné - 15.12.2010

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrážné.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vrážné
ze dne 29.1.2010,v 17.30 hod <.>
<br>
<br> Program:
1.Zahájení
2.Příprava tradičního maškarního
3.Různé
- žádost o výstavbu rodinného domu
- stav obecního vodovodu
- zalesnění ob.Pozemků
- seznámení s vyúčtovanými dotacemi / rumpál,oprava střechy kaple/
4.Diskuze
<br>
Ad.1)
Schůzi zahájila a přítomné přivítala starostka obce
<br> Ad.2)
6.února se bude konat tradiční maškarní odpoledne pro děti a večer pro dospělé,proto
starostka požádala přítomné o pomoc při zajišťování této akce <.>
<br> Ad.3)
- Žádost slečny XXXXX XXXXXXXX z Městečka Trnávky o výstavbu rod.domku na p.č.114 v
k.ú.Vrážné,zastupitelstvo nesouhlasí.Bylo navrženo stanovisko jiné a to p.č.116/3 <.>
<br> - Starostka přítomné seznámila s výsledkem odebraného vzorku vody v měsíci prosinci 2009
z obecního vodovodu,ten požadované limity splňuje až na počty kolonií / bakterií/,které
jsou překročeny,je doporučeno odebrání nového vzorku.Rozbor vody se dělal z podnětu ze
schůze 8.12.2009,kdy bylo poukazováno na špatný stav místního vodovodu,hlavně kvality
vody <.>
Po konzultaci se zástupci VHOS.a.s Moravská Třebová se provede v jarních měsících
vyčištění filtru a zářezů přivádějících vodu do vodojemu ob.vodovodu <.>
<br> -Starostka dále seznámila přítomné s možností zalesnění ob.pozemků firmou Lescus
Cetkovice,tato firma zároveň ve spolupráci s obcí,vypracuje podklady pro získání dotace a
provedení zalesnění <.>
<br> - Přítomní byli seznámeni s vyúčtovanými dotacemi za rok 2009 :
a) ve výši 100 000,- Kč od Pardubického kraje – na nezapsané památky,na zakrytí střechy na
kapličce – celkové náklady činily 292 974,- Kč
b) ve výši 48 576,- Kč na obnovu návsi včetně výsadby zeleně od Regionu
Moravskotřebovska a Jevíčska,celkové náklady činily 69 394,- Kč
<br>
<br>
<br>
ad.4)
<br>
a) od přítomných vzešel požadavek,aby se v jarních měsících požádalo o skácení bříz
na návsi- bylo odsouhlaseno
<br> b) bylo poukázáno na stálé znečišťování veřejných prostranství v obci psími v...

Načteno

edesky.cz/d/2180847

Meta

Veřejná zakázka   Územní plánování   Pronájem   Rozpočet   EIA   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Vrážné      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz