« Najít podobné dokumenty

Obec Lesná (okres Pelhřimov) - Oznámení o místě a datu konání voleb

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lesná (okres Pelhřimov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o místě a datu konání voleb
OZNÁMENÍ
<br> o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje
<br> Starosta obce Lesna podle 5 27 zákona č.130/2000 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)
<br> oznamuje:
<br> 1.Volby do zastupitelstva kraje se uskuteční v pátek 7.10.2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a vsobotu 8.10.2016 od 8.00 hodin do 14.00 hodin <.>
<br> 2.Místem konání voleb je budova kulturního zařízení,Lesná č.p.35 <.>
<br> 3.Voliči bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky).Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady,nebude mu hlasování umožněno <.>
<br> 4.Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti <.>
<br> 5.Voliči nebude umožněno hlasování,pokud nevstoupí do prostor určených pro úpravu hlasovacích lístků <.>
<br> V Lesně dne: 22.9.2016
<br> Ing.XXXXXXXX XXXX starosta obce Lesná

Načteno

edesky.cz/d/2180818

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Lesná (okres Pelhřimov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz