« Najít podobné dokumenty

Obec Třešovice - Zápis z 27. řádného zasedání zastupitelstva obce Třešovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třešovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis
Obec Třešovioe
<br> Třešovice čp.40.38601 Strakonice
<br> IČO: 00667897,tel.724169595.e-mall: obeotresovíoeůsetnammz
<br> zápis z 21 řádného zasedání tastupitelstva obce Třešovíce konaného dne
<br> 22.11.2015
<br> Místo tas—edání: Obecní úřad Třesovice
<br> zam plmhtvo obce Třehvice Číslo lednicí: oqumuts
<br> Přítomní: vohrvtkova lana.Havlas-ová Hana,Kloudlosef.Turková DlgaJurek vladimír,Průcha LIb-ur,XXXXX XXXXXX
<br> Wm: - zahájení zasedání tastupltalatva
<br> Starostka seznámila přítomní:- s návrhem programu <.>
<br> Program:
<br> ne??—reetri!—
<br> Zahaiení
<br> Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
<br> Návrh rotpočtu a rozpočtového výhledu na rok 201? - projednání Evo: komunálního odpadu pro rok 201? — podmínky
<br> Spádovost obco do MŠ a ZŠ
<br> Ukončení smluv o zajištění MŠ s městem Strakonico
<br> Spisovv a skartační řad a skartační plán obce
<br> Žádost o finanční [artistřít-dh'.:I Jihočeské centrum,pracoviště Etraiíonlce výběr vodného,stočného,známkv popelnice — stanovení termínu
<br> 10.Ostatní 11.Diskuze
<br> 1.Iahalení
<br> Iasedaní obecního :astupítelstva hvlo zahájeno v 18.00 hodin starostkou obce Janou 1víml'lr',r1lc\í:lrví'.lu
<br> Na zasedání hvlo přítomno sedm členů :astupítelstva,co! je pln-,'r počet členů a zastupitelstvo hvlo usnášeníschopne <.>
<br> Určení zapisovatele : ověřovatelů úpisu
<br> Do funkce ověřovatelů zapisu hvll navržení XXXXX XXXXXX a XXXXX XXXXX.:apisovateliíou taoísu bvla navržena Jana Vohrvelíová.Navrh bvljednomvslne přijat <,>
<br> Obec Třešovíce Třešovice čp.40,38601 Strakonice
<br> IČO: 00667897,tel.724109595,email: obectresovíceaseznamn
<br> 3.navrh rozpočtu a rotaočtovůho výhledu na rok 2012 zastup'rteístvo obce projednalo navrh rotpottu pro rok 201? a rozpottoveho výhledu na rok 2012.2010.2010,2020 dle přílohy.Etude vvvěšeno na úřední desku ív elektronické podobě <.>
<br> 4.Svoz komunálního odpadu pro rok 201? — podmínkv pro rok 201? aůstávají stejne jako pro rok 2010
<br> Občan,který v roce 2016 dovršil alespo...

Načteno

edesky.cz/d/2180632

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Třešovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz