« Najít podobné dokumenty

Obec Třešovice - Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 20. 9. 2016

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třešovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis
lip-ls: řádného “sedání obomibo unum-telata dne 20.5.2015
<br> Přítomni; vohmhová Jona,Havlaeouá Hana,XXXXX XXXXX,Turková Uga,Turek Xiii'litlin'iir,XXXXXX XXXXX
<br> Iapisowatel: jana vohnraíroua Ověřovatelé: Hana Haulaaowa,XXXX XXXXXXX
<br> X.! Dne XX.X.2016 proběhl ano přeakum hospodaření obce ta XXX XXXX.Byly nehtem chyby a nedostatky meni! závažného charakteru podle uatanoireni & 10 oat,3 písm.b] zákona č.42022004 Sb <.>,lidi.! došlo i porušení ustanovení ČÚS č.201 '— ?10 iš 36 odit.1 tohoho (: účetnictví):
<br> firemni celeíi neúčtoval lioícamžiku uskutečnění účetního případu [uatanorvení ČÚS c.201 bod 6.2.a 5.3.1 <.>
<br> Bude napraveno <.>
<br> Usnesení č.23316 schváleno
<br> Pro: 6 proti: 0 zdrželo se : 0
<br> 2! Společnou E.ON aaa Homini poxemirů o odchonční dřevin pod eieirtriclci'm vedenim.3! Dne 3.10,2016 nepůjde v celé obci elektrický proud <.>
<br> ii,! Kontejner na objemniír odpad bude přiatairen dne ?.10.2016 až 9.10.2016 <.>
<br> 5! Obec Třešoirice dává stanovisko na odstranění dřevin společnoati SWE“ FMJILITY s.r.o nnuPujĚÍ společnost EDN.Doe: souhlasí : odstranění díerrin pod elektrickým vedením na potomcích 1141501 a 1401 a vybírá variantu odmančoi na kopioe mimo ochranná pásma <.>
<br> Ucneaeníč.24:16 schváleno
<br> Pro: 6 proti: 0 :drieio se : 0
<br> 5! Obec Třešouice dostala nabídku pře: 500? od SMDIK no zapojeni do projektu.Kommstéď.Obce aouhiasi se lapojením a požádá o 10 ks kompostérů o objemu 500 litrů ca zvýhodněnou cenu.Usnesení č.2515 schuaieno
<br> Pro: 6 proti: 0 :drleíose: 0
<br> Příští zasedani bude dne 25.10.1015
<br> 'U' TřEŠDUÍCÍCh dh! ZÚ.9.1015 m.<.>.f
<br> Starosta:„„_.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> _.F angloam.—.c.<.>.<.> rsfe.:7:IIIÍ.<.>.<.>.avermateic-„„„„ „?.Ě.“dh-“.<.>.Uf,/9 É.<.>.„„„

Načteno

edesky.cz/d/2180629

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Třešovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz