« Najít podobné dokumenty

Obec Třešovice - Zápis z jednání zastupitelstva ze dne 23. 8. 2016

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třešovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis
Hoh : řádného medii-ii obecního annonelstvo dne 13.l.2015
<br> Přitomni: Vohwcicouá Jena,Havlasowá Hana,Kloquocef.XXXXXXX XXXX,Turek'u'áclau,Turek vladimir,XXXXXX XXXXX
<br> Zapisovatel: jana Vohwzkouá Ověřovatelé: Turek t.<.> -'áclam Turek 1cilaclimir
<br> 1; mnm-ení minimálního počtu cieno volebni tomto: pro volby do mor-osma nemů konané ve dnech ?.A 3.Října 2015 <.>
<br> Stanoveno byl minimální počet 4 + copicomel.Zepisovateiem byla jmenována paní Evo Rajtmojerová.1! V obci Tfeiiowice je MWh-n jeden mie-oni obvod <.>
<br> 3! iii - Nakladatelstvi nebici obci inzerci v publikaci Prvni pomoc neni vede.cile velikosti inzerce bude pote přidělen Elo obce počet těchto brožur,Iastupitelstwo obce zamitlo ÍI'REI'CÍ v těchto bfoturách <.>
<br> Usnesenič.HME zamítnuto
<br> Pro: i? proti: “?i :drtelose: o
<br> Ptišti :aoedánl bude dne 10.9,2015
<br> V Tfehuícl'ch dne 13.B.1015
<br> Starosta:.<.>.<.>.„ <.>
<br> zapioovateimm.<.>.m.<.>.<.>.„.<.>.<.>,<.>.<.> <.>,„.ověřovatele.<.>.<.>.<.> „.<.>.<.>.<.>.<.> „„„.„„

Načteno

edesky.cz/d/2180627

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Třešovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz