« Najít podobné dokumenty

Obec Třešovice - Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 31. 5. 2016

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třešovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis
lánu: řádném usedáníohemíhuistupítaím dne 31.5.2015 Přítomni: vnhwthwá Jana,XXXXXXX XXXX,XXXXX XXXXXX,XXXXXX XXXXX <,>
<br> XXXXXXXXX XXXX
<br> Iapíswatel: Fnhmkouá Jana Dvěfnvatelé: Turknvá DlgaJurL-k václav
<br> 1! Zastupitelstvu ohm: ichvaluje montáž :p-Etné klapky na odpadní potrubí : čp.5,vedoucí dn Třešuvickéhu pal—tuku.Montáž wmde ňrma Karel Berga-r <.>
<br> Usneseni L 93'15 schváleno Pro: 5 proti: [! zdržela se : D 1! Byrl projednán thin-ins.? účet,účetní závěrka a zpráva :: přezkumu haspndaíeni <.>
<br> Wie uvedené budau vyvěšeny na úřední desce a na eíeittronícké úřední deme obce <,>
<br> Příští lať-edání bude dne 21.E.2015
<br> vTřeiwicich dne 31.5.2015
<br> Starumzmmmm
<br> zapímvateí.<.> „.<.> „ oučřwateíé
<br> OBEC TŘEŠIWIOE aaa nl chu m

Načteno

edesky.cz/d/2180622

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Třešovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz