« Najít podobné dokumenty

Obec Třešovice - Zápis ze zasedání zastupitelstva 23. 2. 2016

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třešovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

příloha
Zipío : řádného ucediní obecního nnuoíteístwo dne 13.:.2o16
<br> Přítomni: "H'ůi'WIlítwá Jana,Kíoud logef.Turek 1íílndirnlr,Turkovi Giga,XXXXX XXXXXX.XXXXXX XXXXX,Hovlosouá Hana
<br> zapisovatel: Vohnnícová Jana Ověřovatelé: XXXXX XXXXXX,Turek Xlufíauzíimír
<br> X! Žádost o připojení ít mccinňrodní kampani „majka pro hheťť Obec Třešowice se k této kampani nepflpojí <.>
<br> Usnesení E.MIE- :amítnuto Pro: 0 proti: ? code:—ose: u
<br> 2! Projednání! nabidka spoleů'íorst BOW-RADIO s.r.o.na provomí prohíídítu i rnici ohemílm rozhlasu.lastupiteístwo obce souhlasí !.prohlídkou & tla-vizí rorhlosu dle přiloženého ceníku cpoleřnosti,Objednáním je pověřena síaroctha obce Jana Fohrvzková <.>
<br> Usnesení E.SHE schváleno Pro: ? proti: ů rddelose: []
<br> 3! Zniupitelslvn obce projednává & schvaluje rozpočtowu rmčnu cislo 1.která i: ml.-částí tohoto edpis-u <.>
<br> Uinesení !.EME schváleno Pro: ? proti: D zdrželose: n
<br> 4! V únoru byl? oduelzurihwI norky pitné vod-f.voda je he: mad.Půůmhníl' mch-or na úřední desce obce a na www.trggguggg
<br> 5,: Termín přistavení kontejneru na ohjemr-r—í.r odpad: M—5.t—10.L201$
<br> Podzim - 5.10.— 9.10.2015
<br> Příští tasedáni bude dne 12.3.2D1E
<br> 'U' Tfešnvlcích dne 23.2.2015
<br> 5tnrn5ta:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> 1opícovate!.<.>.<.>.<.>.<.>.ověřovatele.<.> <.>
<br> _.ui-l-
<br> IRE www
<br> nozmčrovi ZMĚNA č.1
<br> l- Přlímw
<br> ll.Výdaje
<br> Schwileno dne: 23.1.2015
<br> CHD ni: ČMI/!&— m „agonie sov 3“ 01 ohm srnnůzfšf

Načteno

edesky.cz/d/2180617

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Třešovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz