« Najít podobné dokumenty

Obec Kuňovice - Rozpočtový výhled 2016-2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kuňovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

rozpočtový výhled 2016-2020
Rozpočtový výhled 2016 - 2020 (v tis.Kč)
<br> paragref položka Příjmy 2016 2017 2018 2019 2020
<br> 1111 DPFO závislá činnost 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00
1112 DPFO sam.výd.činnost 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
1113 DPFO z kapit.výnosů 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
1121 DPPO 210,60 200,60 200,60 200,60 200,60
1122 DPPO za obce 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00
1211 DPH 440,00 430,00 430,00 430,00 430,00
1341 Poplatek ze psů 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1351 Odvod výtěžku z provoz.loterií 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
1361 Správní poplatky 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
1511 Daň z nemovitostí 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00
4112 Neinv.přij.dotace ze SR s dot.vzt.54,40 54,40 54,40 54,40 54,40
4122 Neinv.přijaté dotace od krajů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1032 2111 Příjmy z poskyt služeb a výrobků (les) 200,00 30,00 30,00 30,00 30,00
2140 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00
3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
3721 2324 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
3722 2324 Sběr a svoz odpadů 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
6310 2141 Příjmy z úroků 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
6310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00
<br> Příjmy celkem 1 465,00 1 275,00 1 275,00 1 275,00 1 275,00
<br> paragref položka Výdaje
<br> 1032 50.<.>,51.<.> XXX - dohody,materiál,služby,opravy XXX,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2141 51.<.> Prodejna - opravy,materiál 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2212 51.<.> Silnice - materiál,služby,opravy,značky 25,00 25,00 25,00 25,00 325,00
2221 5329 Neinv.transfery veř.r.m.ú.(BENEBUS) 16,62 16,62 16,62 16,62 16,62
2321 5171 Kanalizace,rybník - opravy a udržování 150,00 10,00 10,00 10,00 10,00
3326 51.<.> Kaplička - materiál,opravy 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
3399 5175 Ost.zálež.kultury - např.den dětí 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
3429 Ost.zájmová činnost a rekreace - hřiště 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
3631 51.<.> Veř.osvětlení - elektřina,materiál,opravy 30,00 30,00...

Načteno

edesky.cz/d/2180360

Meta

Rozpočet   Územní plánování   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Kuňovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz