« Najít podobné dokumenty

Obec Kuňovice - Rozpočet na rok 2016

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kuňovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočet pro rok 2016 v tis
Rozpočet pro rok 2016 v tis <.>
Kč
<br>
<br>
paragraf položka Příjmy schválený rozpočet
<br> 1111 DPFO závislá činnost 190,00
1112 DPFO sam.výd.činnost 30,00
1113 DPFO z kapit.výnosů 30,00
1121 DPPO 210,60
1122 Daň z příjmů práv.osob za obce 101,00
1211 DPH 440,00
1341 Poplatek ze psů 1,00
1351 Odvod výtěžku z provoz.loterií 5,00
1361 Správní poplatky 2,00
1511 Daň z nemovitostí 160,00
4112 Neinv.přij.dotace ze SR s dot.vzt.54,40
<br> 1032 2111 Příjmy z poskyt služeb a výrobků (les) 200,00
2141 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 23,00
3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 1,00
3721 2324 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 2,00
3722 2324 Sběr a svoz odpadů 3,00
6310 2141,2324 Příjmy z úroků 1,00
6310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 11,00
6310 2324 Přij,nekap.Příspěvky,náhrady 0,00
<br>
Příjmy celkem 1 465,00
<br>
<br>
paragraf položka Výdaje schválený rozpočet
1032 50.<.>,51.<.> XXX - dohody,materiál,služby,opravy XXX,00
2212 51.<.> Silnice - materiál,služby,opravy,značky 25,00
2221 5329 Neinv.transfery veř.r.m.ú.(BENEBUS) 16,62
2321 5171 Kanalizace,rybník - opravy a udržování 150,00
3314 50.<.>,51.<.> Knihovna - tiskoviny 0,00
3326 51.<.> Kaplička - materiál,opravy 1,00
3399 5175 Ost.zálež.kultury - např.den dětí 20,00
3429 5171 Zájmová činnost - hřiště 30,00
3631 51.<.> Veř.osvětlení - elektřina,materiál,opravy 30,00
3639 51.<.>,53.<.> Neinv.transf.veř.r.- Mikroregion Želivka 11,00
3721 5169 Neb.odpady - nákup služeb 3,00
3722 51.<.> Kom.odpady - nákup služeb - svoz TKO 40,00
5212 5901 Ochrana obyvatelstva,rezerva na krizové řízení 10,00
5512 51.<.> Hasiči - materiál,PHM 70,00
6112 50.<.> OZ - platby za prov.práci j.n.(refundace),OOV 75,00
6171 50.<.>,51.<.> Místní správa 774,38
6310 5163 Fin.operace - služby pen.ústavů 6,00
6399 5362 Platby daní a popl.101,00
6409 5362 Ost.činn.- platby daní a popl.2,00
<br>
Výdaje celkem 1 465,00
<br>
<br> vyvěšeno: vyvěšeno na elektronické úřední desce:
sejmuto: sejmuto:
schváleno: schváleno:

Načteno

edesky.cz/d/2180358

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Kuňovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz