« Najít podobné dokumenty

Obec Kuňovice - Veřejná vyhláška – úprava provozu na poz. kom.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kuňovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ENC_379483507

OOP_úplná_Přechodné_DZ.pdf
<br>
<br>
<br> 1
<br>
<br>
<br> M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V L A Š I M
odbor dopravy a silničního hospodářství
<br>
Jana Masaryka 302,258 14 Vlašim
<br>
<br> Číslo jednací : ODSH 16516/16 LuE
Číslo spisu: 511/2016
Číslo evidenční: 2016/060
<br> Oprávněná úřední osoba: XXX XXXXXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
e–mail: podatelna@mesto-vlasim.cz
<br> Ve Vlašimi 17.6.2016
<br>
SDS EXMOST spol.s r.o <.>
Údolní 413/66
602 00 Brno
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
Opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br> Městský úřad Vlašim,odbor dopravy a silničního hospodářství,J.Masaryka 302,258 14
Vlašim jako správní orgán příslušný dle ustanovení § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o
provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),pro stanovení přechodné úpravy provozu na
pozemních komunikacích,na základě žádosti ve věci úplné uzavírky silnice č.II/150,most ev <.>
č.150-012 přes vodní nádrž Švihov společnosti SDS EXMOST spol.s r.o <.>,IČ: 494 54 501 <,>
Údolní 413/66,602 00 Brno,po předchozím projednání s Policií ČR DI Benešov,K Pazderně <,>
256 25 Benešov ze dne 23.5.2016 (KRPS-169164-1/ČJ-2016-010106) a ze dne 16.6.2016
a ve smyslu ustanovení 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „“správní řád“) a s odkazem na ustanovení § 77 odst.5 zákona
o silničním provozu místní úpravu provozu na místních komunikacích
<br>
<br> s t a n o v u j e
<br>
podle ustanovení § 77 odst.1 písm.c) zákona o provozu
<br>
<br> přechodnou úpravu provozu a užití zařízení pro provozní informace
<br>
na silnicích č.II/112,č.II/126,č.II/127,č.II/150,č.II/336 <,>
č.III/11223,č.III/11234,č.III/12511,č.III/12517,č.III/1261,č.III/1265 <,>
<br>
č.III/13020
(v působnosti ORP Vlašim viz příloha)
<br>
od 27.6.2016,8:00 h do 30.11.2016,16:00 h
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br>
<br>
<br> uzavřený úsek
most ev.č.150-012 – obousměrně k uzavřenému úseku
 DZ č.A15 (Práce na silnici) + DZ č.E3a (Vzdálenost „600 m“)
 DZ č.B21a (Zákaz předjíždění)
 DZ č.B20a (Nejvyšší dovolená rychlost „80 km/h“)
 DZ č.B20a (Nejvyšší dovolená rychlost „60 km/h“)
 B1 (Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech) + výstražné světlo + DZ č.E13 („MIMO
<br>
VOZIDLA S POVOLENÍM STAVBY“) + 2x výstražné světlo + DZ č.Z2 (Zábrana pro označení
uzavírky)
<br>
<br> silnice č.II/150 pře křížením se silnicí č.II/336 ve směru na Bezděkov
 DZ č.IS11a (Návěst před objížďkou)
 DZ č.IS11c (Směrová tabule pro vyznačení objížďky)
<br> silnice č.II/336 pře křížením se silnicí č.II/150 ve směru na Bezděkov
 DZ č.IS11a (Návěst před objížďkou)
 DZ č.IS11c (Směrová tabule pro vyznačení objížďky)
<br> silnice č.II/336 pře křížením se silnicí č.III/00311 - obousměrně
 DZ č.IS11c (Směrová tabule pro vyznačení objížďky)
<br> silnice č.II/150 za křížením se silnicí č.III/13020 ve směru na Brzotice
 DZ č.IP10b (Návěst před slepou pozemní komunikací)
<br>
<br> silnice č.III/13020 před křížením se silnicí č.III/11217 směrem na Bernartice
 DZ č.IS11b (Směrová tabule pro vyznačení objížďky „BEZDĚKOV“)
<br>
<br> BRZOTICE
silnice č.II/150 – 2 000 m před uzavřeným úsekem od Lokte
 DZ č.IP10a (Slepá pozemní komunikace) + DZ č.E3a (Vzdálenost „2 000 m“)
<br>
<br> LOKET
silnice č.II/150 před křížením se silnicí č.III/ 01822 ve směru na Alberovice
 DZ č.IS11c (Směrová tabule pro vyznačení objížďky)
<br>
<br> silnice č.III/11217 za křížením se silnicí č.II/150 ve směru na Bernartice
 DZ č.B13 (Zákaz vjezdu vozidel,jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez
<br>
„3,5 t“) + DZ č.E3a (Dodatková tabulka „MIMO ZÁSOBOVÁNÍ A BUS“)
<br>
<br> silnice č.III/01822 za křížením se silnicí č.II/150 ve směru na Kačerov
 DZ č.B13 (Zákaz vjezdu vozidel,jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez
<br>
„3,5 t“) + DZ č.E3a (Dodatková tabulka „MIMO ZÁSOBOVÁNÍ A BUS“)
<br>
<br> NĚMČICE
silnice č.III/11217 před křížením s místní komunikací ve směru na Keblov
 DZ č.IS11c (Směrová tabule pro vyznačení objížďky)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 3
<br>
<br>
<br> KEBLOV
silnice č.III/11217 před křížením se silnicí č.III/1261 ve směru na Sedmpány
 DZ č.IS11c (Směrová tabule pro vyznačení objížďky)
<br> silnice č.III/1261 před křížením se silnicí č.III/11227 ve směru na Němčice
 DZ č.IS11c (Směrová tabule pro vyznačení objížďky)
<br> silnice č.III/1261 před křížením se silnicí č.III/1262 ve směru na Sedmpány
 DZ č.IS11c (Směrová tabule pro vyznačení objížďky)
<br> SEDMPÁNY
silnice č.III/1261 před křížením se silnicí č.III/1265 ve směru na Hulice
 DZ č.IS11c (Směrová tabule pro vyznačení objížďky)
<br> silnice č.III/1265 před křížením se silnicí č.III/1261 ve směru na Keblov
 DZ č.IS11c (Směrová tabule pro vyznačení objížďky)
<br> HULICE
silnice č.III/1265 před křížením se silnicí č.III/1263 - obousměrně
 DZ č.IS11c (Směrová tabule pro vyznačení objížďky)
<br> SOUTICE
silnice č.II/126 před křížením se silnicí č.III/1263 - obo...

Načteno

edesky.cz/d/2180351

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Kuňovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz