« Najít podobné dokumenty

Obec Kuňovice - Vyhláška Finanční úřad

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kuňovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyhláška Finanční úřad
2251304/16/2100-11460-200796
<br> finanční úřad pro Středočeský kraj Zitná 12 iza oo PRAHA 2 Cj <.>
<br> v Praze dne
<br> č.280/2009 Sb.<.>
<br> Shora uv
<br> u E Ř E J N &
<br> edený
<br> správce daně podle ustanovení daňový řád,ve znění pozdějších předpisů,oznamuje,že
<br> Elektronicky podepsáno 27.04.2016
<br> Ing.Maríe Lemelová ředitel odboru
<br> v Y H L A š K A
<br> ode dne 29.04.2016 do dne 30.05.2016
<br> 5 50 odst.1
<br> zákona
<br> je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Středočeský kraj
<br> ve dnech pondělí
<br> jímž
<br> úterý střed čtvrt pátek
<br> hromadný hromadný hromadný hromadný hromadný hromadný hromadný hromadný hromadný hromadný hromadný
<br> se
<br> nacházející se
<br> a ek
<br> předpisný předpisný předpisný předpisný předpisný předpisný předpisný předpisný předpísný předpisný předpisný
<br> od 8,00 do od 8.00 do od 8,00 do od 8.00 do od 8.00 do
<br> zpřístupněn k nahlédnutí
<br> seznam seznam seznam seznam seznam seznam seznam seznam seznam seznam seznam
<br> uvedeným daňovým v obvodu územní působnosti
<br> 17,00 13.30 17.00 13,30 13,30
<br> ".2195963/16/2100—11450-200796 <,>
<br> Čj.2195964/16/2100—11460-200796 <.>
<br>.2195965116/2100-11460-200796.<.> 2195966/16/2100-11460-200796,<.> 2195967/16/2100-11460—200796 <,>
<br> čj.2195968/16/2100-11460-200796 <,>
<br>.2195969/16/2100-11460-200796.<.> 2195970/15/2100-11460-200796.".2195971/16/2100—11460-200796,<.> 2195972/16/2100-11460-200796 <.>
<br> čj.2195973/16/2100—11460-200796 <.>
<br> subjektům
<br> stanovuje
<br> ZB
<br> nemovité
<br> hodín hodin hodin hodin hodin
<br> věci
<br> shora uvedeného správce daně
<br> XXX z NEMOVITÝCH věcí NA ROK XXXX <.>

Načteno

edesky.cz/d/2180344

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Kuňovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz