« Najít podobné dokumenty

Obec Kuňovice - Oznámení – zahájení společného územního a stavebního řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kuňovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

355347109_0_8130-2016_Společné_územní_a_stavební_řízení-oznámení_o_zaháj
Městský úřad Vlašim
<br> Odbor výstavby a územního plánování
<br> Jana Masaryka č.p.302,258 14 VLAŠIM tel.: 313 039 313
<br>
<br> Č.j.: VYST 8130/16-MAZ
<br> Sp.zn.: VYST/1549/2016-MAZ Vlašim,dne 21.března 2016
<br> Oprávněná úřední osoba: Malečková Zdeňka
<br> tel.: +420313039487,e-mail.: zdenka.maleckova@mesto-vlasim.cz
<br>
<br> Stavebník:
<br> PharmDr.XXX XXXXX,nar.XX.XX.XXXX Veronika Škrlová,nar.22.10.1982
<br> Kuňovice č.p.15 Jahodová č.p.599
<br> 257 65 Čechtice Horní Jirčany
<br> 252 42 Jesenice u Prahy
<br>
<br>
<br> OZNÁMENÍ
zahájení společného územního a stavebního řízení a pozvání na veřejné ústní jednání
<br>
<br> Dne 17.3.2016 podali PharmDr.XXX XXXXX,nar.XX.XX.XXXX,bytem Kuňovice
<br> č.p.15,257 65 Čechtice a Veronika Škrlová,nar.22.10.1982,bytem Jahodová č.p.599,Horní
<br> Jirčany,252 42 Jesenice u Prahy ( dále jen „stavebník“) žádost o vydání společného územního
<br> rozhodnutí a stavebního povolení pro stavbu: Novostavba rodinného domu v Kuňovicích na
<br> pozemku č.3005 v katastrálním území Kuňovice ( dále jen „stavba“).Dnem podání žádostí bylo
<br> podle § 94a odst.1 stavebního zákona zahájeno společné územní a stavební řízení ve výše uvedené
<br> věci <.>
<br> Stavba obsahuje: Rodinný dům s garáží včetně přípojek,jímka a oplocení na pozemku
<br> číslo 3005 v k.ú.Kuňovice.Dům je navržen ve vzdálenosti 3,50m od společné hranice s pozemkem
<br> číslo 3002/2 a ve vzdálenosti 7,00 až 8,43m od společné hranice s pozemkem číslo 3136 v k.ú <.>
<br> Kuňovice.Dům je členitého půdorysu,bez podsklepení,přízemní s valbovou střechou <.>
<br> Městský úřad Vlašim,odbor výstavby a územního plánování,jako stavební úřad příslušný
<br> dle ustanovení § 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu
<br> (stavební zákon),v platném znění (dále jen "stavební zákon"),oznamuje v souladu s ustanovením §
<br> 87 odst.1 stavebního zákona zahájení společného územního a stavebního řízení známým
<br> účastníkům řízení a dotčeným orgánům a s...

Načteno

edesky.cz/d/2180342

Meta

Stavby   Územní plánování   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Kuňovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz