« Najít podobné dokumenty

Obec Kuňovice - Bene-bus

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kuňovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o hosp. 2015

DSO BENE-BUS
<br> Zpráva o hospodaření za rok 2015
PŘÍJMY
SR Skutečnost v Kč
<br> v tis.Kč
k 31.12.2015
Příspěvky obcí na ODO
17.971,34 17,937.711,00
Příspěvky na činnost
94,59 94.354,00
Úroky 5,00 1.550,96
Vratka dotace od ARRIVA Praha 100,61 100.612,16
Vratka dotace od BOSÁK-BUS 30.719,37
<br> mezisoučet
18,171.54
18,164.947,49
Zůstatek na ZBÚ k 1.1.2015 228,33 228.329,76
<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Příjmy CELKEM
18.399,87
18,393.277,25
Komentář k příjmům
Na ostatní dopravní obslužnost přispělo 109 obcí z okresu Benešov a 1 obec z okresu Příbram.Příspěvek na ODO od obce Čakov ve výši 23.940,00 Kč byl na účet svazku připsán až 4.1.2016,v roce 2015 tedy chybí.Výše příspěvku na 1 obyvatele činila 190,- Kč <.>
Příspěvek na činnost DSO ve výši 1,- Kč na 1 obyvatele uhradily všechny obce kromě obcí Čakov a Všechlapy <.>
V příjmech se promítl přeplatek obce Smilkov za rok 2013 ve výši 10.880,00 Kč a přeplatek obce Vranov za rok 2015 ve výši 1.528,00 Kč <.>
Do rozpočtu příjmů byl zapojen i zůstatek na běžném účtu k 1.1.2015 ve výši 228.329,76 Kč <.>
VÝDAJE
<br> Dotace ČSAD Benešov
14,535,12 14,535.120,00
Dotace COMETT PLUS
890,85 890.848,00
Dotace ARRIVA Praha
565,91 565.902,00
Dotace ARRIVA Příbram
120,00 41.933,00
Dotace ČSAD POLKOST
679,45 679.445,70
Dotace ARRIVA Střední Čechy 412,40
412.394,80
Doplatek dotace ARRIVA PŘÍBRAM za 4.Q 2014 19,75 19.743,00
Doplatek ČSAD Benešov za r.2014 170,49 170.484,00
mezisoučet 17.393,97 17,315.870,50
Odměna za vedení účetnictví
66,00
66.000,00
Zákonné pojištění za úraz 0,40 400,00
Bankovní poplatky
8,00
8.046,00
<br> Režijní výdaje
25,00
29.773,50
mezisoučet
<br> Rezerva
906,50
<br>
---.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Výdaje CELKEM
18.399,87 17,420.090,00
Komentář k výdajům
Dotace dopravcům byla poskytnuta podle uzavřených smluv na rok 2015.Ve výdajích se promítlo vyúčtování ztráty dopravce ARRIVA Příbram za IV.Q 2014 ve výši 19.743,- Kč a doplatek ČSAD Benešov na úhradu objížďkových km ve výši 170.484,- Kč.Není zde zahrnuto vyúčtování ztráty za IV.Q 2015 ve výši 14.842,44 Kč,které proběhne v lednu 2016 <.>
<br> Režijní výdaje byly vynaloženy celkem ve výši 29.773,50 Kč (z toho za kancelářské potřeby 773,00 Kč; poštovné 645,50 Kč; audit 18.150,00 Kč,servis účetního programu 10.205,00 Kč) <.>
Rekapitulace
<br> v Kč
<br> Zůstatek na ZBÚ k 1.1.2015
228.329,76
<br> Příjmy za rok 2015
18,164.947,49
Výdaje za rok 2015
17,420.090,00
Zůstatek na ZBÚ k 31.12.2015
973.187,25
Vypracovala:
<br> XXXXXX XXXXXXXX
<br> účetní

Načteno

edesky.cz/d/2180339


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Kuňovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz