« Najít podobné dokumenty

Obec Kuňovice - Rozpočet 2017 schválený 30.12.2016

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kuňovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schválený rozpočet r.2017 – schv.30.12.2016
paragraf
<br> 1032 2141 3613 3721 3722 6310 6310 6310
<br> paragraf 1032 2212 2292 2321 3314 3326 3399 3429 3631 3639 3721 3722 5212 5512 6112 6171 6310 6399 6409
<br> vyvěšeno: sejmuto: schváleno:
<br> 3114 u 105 W
<br> Rozpočet pro rok 2017 v tis.Kc položka Příjmy schválený rozpočet 1111 DPFO závislá činnost 190,00 1112 DPFO sam.vyd.činnost 21,00 1113 DPFO z kapit.výnosů 30,00 1121 DPPO 20060 1122 Daň z příjmů práv.osob za obce 101,00 1211 DPH 43000 1341 Poplatek ze psu 1,00 1382 Zruš.odvod z loterií apod.her kromě z výh.autom.5,00 1361 Správní poplatky 2,00 1511 Daňznenmvnoaí 16000 4112 Neinv.přij.dotace ze SR 3 dot.vzt.54,40 2111 Příjmy z poskyt služeb a výrobků (les) 30,00 2131 Příjmy : pronájmu pozemků 32,00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 1,00 2324 Sběrasvoznebezpečnýchodpadů 200 2324 Sběrasvozodpadů 300 214L2324 PňynyZikoků LOG 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 11,00 2324 Příj,nekap.Příspěvky,náhrady 0,00 Příjmy celkem 1 275,00 položka Výdaje schválený rozpočet 50.<.>.51.<.> Les — dohody,materiál,služby,opravy 80,00 51.<.> Silnice - materiál,služby,opravy,značky 25,00 5329 Dopravní obslužnost (BENEBUS) 17,38 5171 Kanalizace,rybník — opravy a udržování 10,00 50„51„ Knhovna— HskoWny 000 51.<.> Kaplička - materiál,opravy 1,00 51.<.> Ost.zálež.kultury - např.den dětí,den matek 20,00 5171 Zájmová činnost- hřiště 30,00 51.<.> Veř.osvětlení — elektřina,materiál,opravy 30,00 51.<.>,53.<.> Neinv.transf.veř.r.— Mikroregion Želivka 12,00 5169 Neb.odpady-nákupsmžeb 300 51.<.> Kom.odpady - nákup služeb - svoz TKO 60.00 5901 Ochrana obyvatelstva,rezerva na krizové řízení 10,00 51.<.> Hasiči- materiál,PHM 20,00 50.<.> CZ - platby za prov.práci j.n.(refundace),OOV 75,00 50.<.>,51.<.> Místní správa 772,62 5163 Fin.operace — služby pen.ústavů 6,00 5362 Platby daní a popl.101,00 5362 Ost.činn.- platby daní & popl.2,00 Výdaje celkem 1 275,00 30.12.2016 vyvěšeno na elektronické úřední desce: 30.12.2016
<br> sejmuto: 30.12.2016 schváleno: 30.12.2016

Načteno

edesky.cz/d/2180335

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Kuňovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz