« Najít podobné dokumenty

Obec Kuňovice - Rozpočet 2017 – návrh

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kuňovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočet r.2017 -návrh
Mm
<br> Rozpočet pro rok 2017 V tis.Kč
<br> paragraf položka Příjmy schválený rozpočet
<br> 1111 DPFO závislá činnost 190,00
<br> 1112 DPFO sam.výd.činnost 21,00
<br> 1113 DPFO z kapit.výnosů 30,00
<br> 1121 DPPO 200,60
<br> 1122 Daň z příjmů práv.osob za obce 101,00
<br> 1211 DPH 430,00
<br> 1341 Poplatek ze psů 1,00
<br> 1382 Zruš.odvod z loterií apod.her kromě z výh.autom.5,00
<br> 1361 Správní poplatky 2,00
<br> 1511 Daň z nemovitostí 160.00
<br> 4112 Neinv.přij.dotace ze SR 3 dot.vzt.54,40
<br> 1032 2111 Příjmy z poskyt služeb a výrobků (les) 30,00
<br> 2141 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 32,00
<br> 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatnich nemovitostí 1,00
<br> 3721 2324 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 2,00
<br> 3722 2324 Sběr a svoz odpadů 3,00
<br> 6310 2141,2324 Příjmy z úroků 1,00
<br> 6310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 11,00
<br> 6310 2324 Přij,nekap.Příspěvky,náhrady 0,00
<br> Příjmy celkem 1 275,00
<br> paragraf položka Výdaje schválený rozpočet
<br> 1032 50.51.<.> XXX - dohody,materiál,služby,opravy XX,00
<br> 2212 51.<.> Silnice - materiál,služby,opravy,značky 25,00
<br> 2292 5329 Dopravní obslužnost (BENEBUS) 17,38
<br> 2321 5171 Kanalizace,rybník - opravy a udržování 10.00
<br> 3314 50.51.<.> Knihovna - tiskoviny 0.00
<br> 3326 51.<.> Kaplička - material,opravy 1,00
<br> 3399 51.<.> Ost.zalež.kultury - např.den děti,den matek 20,00
<br> 3429 5171 Zájmová činnost - hřiště 30,00
<br> 3631 51.<.> Veř.osvětlení - elektřina,material,Opravy 30,00
<br> 3639 51.<.>,53.<.> Neinv.transf.veř.r.— Mikroregion Želivka 12,00
<br> 3721 5169 Neb.odpady — nákup služeb 3.00
<br> 3722 51.<.> Kom.odpady - nákup služeb - svoz TKO 60,00
<br> 5212 5901 Ochrana obyvatelstva,rezerva na krizové řízení 10,00
<br> 5512 51.<.> Hasiči - materiál,PHM 20,00
<br> 6112 50.<.> 02 - platby za prov.práci j.n.(refundace),DOV 75,00
<br> 6171 50.<.>,51.<.> Místní správa 772,62
<br> 6310 5163 Fin.operace - služby pen.ústavů 6,00
<br> 6399 5362 Platby daní a popl.101,00
<br> 6409 5...

Načteno

edesky.cz/d/2180333

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Kuňovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz