« Najít podobné dokumenty

Obec Kuňovice - Veřejná vyhláška školský obvod

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kuňovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

verejna-vyhlaska
Obec KUNOVICE
<br> Obecně závazná vyhláška obce č.1l2016 <.>,kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy a mateřské školy
<br> Zastupitelstvo obce Kuňovice se na svém zasedání dne 4112016 usneslo vydat na základě ustanovení 5 178 odst.2 písm.c) a 5 179 odst.3 zákona č.5612004 Sb <.>,o předškolním? základním středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),ve znění pozdějších předpisů,a v souladu s š 10 písm.d) a 5 84 odst.2 písm.h) zákona (3.12812000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení).ve znění pozdějších předpisů.tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
<br> č|.1 Stanovení školských obvodů
<br> Na základě uzavřené dohody obce Kuňovice a Městys Čechtice o vytvořeni společného školského obvodu základní školy a mateřské školy je území obce Kunovice části školského obvodu Základní školy a Mateřské školy Čechtice.Na Lázní 335,257 65 Čechtice zřízené Městys Čechtice
<br> Čl.2 Zrušovaci ustanoveni
<br>.<.>
<br> Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška c.„2006 kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy <.>
<br> Čl.3 Závěrečné ustanovení
<br> Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení <.>
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> XXXXXXX XXXXXX _.-.XXXXX XXXXX místostarosta ' "* = - starosta
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: / 12 - 2046 Sejmuto z úřední desky dne:.//5.(z.za 46

Načteno

edesky.cz/d/2180330

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Kuňovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz