« Najít podobné dokumenty

Obec Kuňovice - Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kuňovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

416056055_0_oop_uplna_prechodne_dz_-_prodlouzeni
1
<br>
<br> M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V L A Š I M
odbor dopravy a silničního hospodářství
<br> Jana Masaryka 302,258 14 Vlašim
<br>
Číslo jednací : ODSH 30265/16 MaE
Číslo spisu: 5853/2016
Číslo evidenční: 2016/130
<br> Oprávněná úřední osoba: XXX XXXXXXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
e–mail: podatelna@mesto-vlasim.cz
<br> Vlašim,10.11.2016
<br> SDS EXMOST spol.s r.o <.>
Údolní 413/66
602 00 Brno
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
Městský úřad Vlašim,odbor dopravy a silničního hospodářství,J.Masaryka 302,258 14
Vlašim jako správní orgán příslušný dle ustanovení § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o
provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),pro stanovení přechodné úpravy provozu na
pozemních komunikacích,na základě žádosti ve věci prodloužení termínu úplné uzavírky
silnice č.II/150,most ev.č.150-012 přes vodní nádrž Švihov společnosti SDS EXMOST spol <.>
s r.o <.>,IČ: 494 54 501,Údolní 413/66,602 00 Brno,po předchozím projednání s Policií ČR DI
Benešov,K Pazderně,256 25 Benešov ze dne 23.5.2016 (KRPS-169164-1/ČJ-2016-010106) a
ze dne 16.6.2016 a ve smyslu ustanovení 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „“správní řád“) a s odkazem na ustanovení § 77 odst.5 zákona
o silničním provozu místní úpravu provozu na místních komunikacích
<br>
s t a n o v u j e
<br> podle ustanovení § 77 odst.1 písm.c) zákona o provozu
<br>
přechodnou úpravu provozu a užití zařízení pro provozní informace
<br> na silnicích č.II/112,č.II/126,č.II/127,č.II/150,č.II/336 <,>
č.III/11223,č.III/11234,č.III/12511,č.III/12517,č.III/1261,č.III/1265 <,>
<br> č.III/13020
(v působnosti ORP Vlašim viz příloha)
<br> od 30.11.2016,16:00 h do 20.12.2016,16:00 h
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br>
<br> uzavřený úsek
most ev.č.150-012 – obousměrně k uzavřenému úseku
 DZ č.A15 (Práce na silnici) + DZ č.E3a (Vzdálenost...

Načteno

edesky.cz/d/2180327

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Kuňovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz