« Najít podobné dokumenty

Obec Kuňovice - Oznámení o konání voleb

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kuňovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

oznameni-o-dobe-a-miste-konani-voleb
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
do Zastupitelstva Středočeského kraje
do Senátu Parlamentu České republiky
<br>
<br>
<br> Starosta obce Kuňovice podle § 29 zákona č.130/2000 Sb.o volbách do
zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších
předpisů,a podle § 15 zákona č.247/1995 Sb <.>,o volbách do Parlamentu České
republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů,ve znění pozdějších
předpisů <,>
<br>
oznamuje :
<br>
<br> 1.Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a do senátu Parlamentu České
republiky se konají:
<br>
v pátek dne 7.října 2016 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a
v sobotu 8.října 2016 od 8,00 hodin do 14,00 hodin <.>
<br>
<br> 2.Místem konání voleb ve volebním okrsku č.1 je volební místnost v budově
obecního úřadu Kuňovice č.7 pro voliče bydlící v obci Kuňovice <.>
<br> 3.Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.Ve
dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící nebo
jinak označené hlasovací lístky nové <.>
<br>
4.Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje: Voliči bude umožněno
hlasování poté,kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky <.>
Totožnost a státní občanství prokáže volič platným občanským průkazem nebo
platným cestovním pasem České republiky <.>
<br>
<br> 5.Volby do Senátu České republiky: Voliči bude umožněno hlasování poté,kdy
prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským
průkazem,cestovním,diplomatickým nebo služebním pasem České republiky a
nebo cestovním průkazem) <.>
<br>
<br>
6.V případě konání II.kola voleb do Senátu se tyto uskuteční:
<br> - dne 14.října 2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
- dne 15.Října 2016 od 8.00 hodin do 14.00 hodin <.>
<br> V případě konání II.kola voleb do Senátu volič obdrží hlasovací lístky ve
volební místnosti ve dnech voleb <.>
<br>
<br> V Kuňovicích dne : 16.9.2016
XXXXX XXXXX
starosta obce Kuňovice

Načteno

edesky.cz/d/2180325

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Kuňovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz