« Najít podobné dokumenty

Obec Kuňovice - Bene – Bus

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kuňovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o hospodaření Bene Bus
DSO BENE-BUS
<br>
Zpráva o hospodaření za rok 2016
<br> PŘÍJMY SR Skutečnost v Kč
v tis.Kč k 31.12.2016
<br> Příspěvky obcí na ODO 18.053,04 18,099.578,00
Příspěvky na činnost 95,02 95.376,00
Úroky 1,60 1.206,99
<br> Přeplatek 2015 - ARRIVA Praha 41,68 41.677,98
Přeplatek 2015 – ARRIVA Střední Čechy 21,68 21.675,47
<br> mezisoučet 18.213,02 18,259.514,44
<br>
<br> Zůstatek na ZBÚ k 1.1.2016 973,19 973.187,25
<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
Příjmy CELKEM 19.186,21 19,232.701,69
<br>
Komentář k příjmům
Na ostatní dopravní obslužnost a činnost svazku přispělo 109 obcí z okresu Benešov a
1 obec z okresu Příbram.Výše příspěvku na ODO na 1 obyvatele činila 190,- Kč,výše
příspěvku na činnost činila 1,- Kč <.>
V příjmech od obcí se promítl doplatek obce Čakov za rok 2015 ve výši 24.066,00 Kč a
platba na rok 2017 od obce Strojetice ve výši 24.257,00 Kč,rovněž tak i přeplatek obce
Vranov v roce 2015 ve výši 1.528,00 Kč <.>
Do rozpočtu příjmů byl zapojen i zůstatek na běžném účtu k 1.1.2016 ve výši
973.187,25 Kč <.>
<br>
<br>
<br> VÝDAJE
Dotace ČSAD Benešov 13.155,00 13,460.232,00
Dotace COMETT PLUS 926,00 908.782,00
Dotace ARRIVA Praha 592,00 591.637,20
Dotace ARRIVA Příbram 65,00 45.783,78
Dotace ČSAD POLKOST 423,00 422.632,29
Dotace ARRIVA Střední Čechy 422,00 421.262,40
Doplatek 2015 - ARRIVA PŘÍBRAM 4.Q 14,84 14.842,44
Doplatek 2015 - COMETT PLUS 4,65 4.646,00
Doplatek 2015 - ČSAD Benešov 28,69 28.691,00
<br> mezisoučet 15.631,18 15,898.509,11
<br>
<br>
<br>
Odměna za vedení účetnictví 66,00 66.000,00
Zákonné pojištění za úraz 0,40 400,00
Bankovní poplatky 8,50 6.134,16
Režijní výdaje 31,00 27.109,50
<br>
mezisoučet 105,90 99.643,66
<br>
<br> Rezerva 3.449,13 ---
<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>...
rozpočet Bene Bus
Dobrovolný svazek obcí BENE-BUS
<br>
Rozpočet na rok 2017
<br>
<br> P Ř Í J M Y v tis.Kč
…………………………………………………………………………………….….<.>
Příspěvky obcí na ostatní dopravní obslužnost 18.043,16
(190,- Kč / osoba / rok)
Příspěvky obcí na činnost sdružení 94,96
(1,- Kč / osoba / rok)
Úroky 1,50
Přeplatek 2016 - ARRIVA Praha 34,26
Přeplatek 2016 - ARRIVA Střední Čechy 33,82
Přeplatek 2016 - COMETT PLUS 26,08
Přeplatek 2016 - ČSAD Benešov 33,00
<br>
Mezisoučet 18.266,78
<br>
Zůstatek na ZBÚ k 1.1.2017 3.234,55
<br>
PŘÍJMY CELKEM 21.501,33
<br>
<br>
<br>
V Ý D A J E v tis.Kč
……………………………………………………………………………………… <.>
Dotace ČSAD Benešov 14.300,00
Dotace COMETT PLUS Tábor 985,00
Dotace ARRIVA Praha 591,00
<br> Dotace ARRIVA Příbram 68,00
Dotace ČSAD POLKOST 700,00
Dotace ARRIVA Střední Čechy 420,00
Doplatek 2016 - ARRIVA Příbram za IV.Q 16,70
<br>
Mezisoučet 17.080,70
<br>
Odměna za vedení účetnictví 66,00
Zákonné pojištění za úraz 0,40
Bankovní poplatky 7,00
Režijní výdaje 30,00
<br>
Mezisoučet 103,40
<br>
Rezerva 4.317,23
<br>
<br>
VÝDAJE CELKEM 21.501,33
Střednědobý výhled.xlsx Bene- bus

List1
Návrh - Střednědobý výhled rozpočtu DSO BENE-BUS
<br> v tis.Kč
PŘÍJMY 2018 2019 2020
OD PA
4121 Příspěvky od obcí 18.150,00 18.150,00 18.150,00
6310 2141 Úroky 1,50 1,50 1,50
<br> CELKEM 18.151,50 18.151,50 18.151,50
<br> VÝDAJE 2018 2019 2020
OD PA
2292 5193 Dotace dopravcům 17.100,00 17.100,00 17.100,00
2221 5021 Odměna za vedení účetnictví 66,00 66,00 66,00
2221 5038 Zákonné pojištění úrazu 0,40 0,40 0,40
2221 5139 Kancelářské potřeby 1,00 1,00 1,00
2221 5161 Poštovné 1,00 1,00 1,00
2221 5168 Servis programů 10,00 10,00 10,00
6310 5163 Bankovní poplatky 8,50 8,50 8,50
2221 5169 Služby 18,50 18,50 18,50
<br> CELKEM 17.205,40 17.205,40 17.205,40
<br> Předkládá: Ing.XXXX XXXXXX - předseda svazku
Vypracovala: XXXXXX XXXXXXXX - účetní

Načteno

edesky.cz/d/2180313

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Kuňovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz