« Najít podobné dokumenty

Obec Lesná (okres Třebíč) - Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Lesná

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lesná (okres Třebíč).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Lesná
I N F O R M A C E
<br>
<br> o konání zasedání zastupitelstva obce Lesná
<br>
<br> Obecní úřad Lesná v souladu s ustanovením § 93 odst.1 zákona č 128/2000 Sb.<,>
o obcích (obecní zřízení),v platném znění,informuje:
<br>
<br>
11.VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LESNÁ
<br>
se koná dne 26.03.2016 od 18:30 hod <.>
<br>
v kanceláři obecního úřadu
<br>
<br> Program:
1) Zahájení,určení ověřovatelů a zapisovatele
<br> 2) Schválení programu zasedání
<br> 3) Rozpočet obce Lesná na rok 2016 – schválení
<br> 4) Smlouva s firmou Paměť krajiny,s.r.o.na akci „Alej k Mařence“ – projednání <,>
<br> schválení
<br> 5) Oprava sociálního zařízení ve víceúčelové budově - výběr dodavatele,smlouva
<br> 6) Sportovní akce v našem katastru - závod horských kol 7.5.2016 – informace
<br> 7) Informace z valné hromady Svazku obcí pro komunální služby
<br> 8) Informace ohledně autobusové zastávky
<br> 9) Oprava silnice III/03832 - informace
<br> 10) Provoz obchodu potravin v obci - informace
<br> 11) Různé
<br> 12) Závěr
<br>
Bc.XXX XXXXXXX
<br> starosta
<br>
<br>
Vyvěšeno na úřední desce a elektronicky dne: 18.03.2016
Sňato z úřední desky dne:

Načteno

edesky.cz/d/2180246

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Lesná (okres Třebíč)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz