« Najít podobné dokumenty

Obec Lesná (okres Třebíč) - Obec Lesná - rozpočet 2016

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lesná (okres Třebíč).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obec Lesná - rozpočet 2016
Císlo Třída,seskup.po|.podseskup.pol.Objem příjmů
<br> položka
<br> __ NEDANOVÉ PŘÍJMY CELKEM ( viz.rozpis str.3,ř.25) 55000 _ move mmm _
<br> Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funk.pož.Daň z příjmů fyz.osob ze samost.výděl.činnosti _— 43500._— _— Popl.za provoz systému shromažd'ov <.>,komunál.odpadu _— _— _— _— _— 370 <.>
<br> _
<br> Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
<br> Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 99558 _Ú—HRN PŘÍJMÚ ř.1+ř.19+ř.21až23 _1197758 22“ Změna stavu krátk.prostř.na bank.účtech (použití přebytku)
<br> „U.hr splátky dlouhodob.přijatých půjčených prostředků (- )
<br> NNN—x—xq—x—x—x—x—x—x—x—x N—lQŠOŠOCbNO'aO'l-ÁGONÁQ \! (.h-km
<br> N Go
<br> PŘÍJMY CELKEM ( v.tč třídy FINANCOVÁNÍ) (ř.24 + ř 25 až 27) 119775
<br> Ostatní Odměny Pov né Knihy,Drobný Elektr - Pohon- Služby Služby Služby Nájemné Nákup Opravy Ces- Pohošté- Výdaje Neinves- Ne v.Budovy,Invest.Invest.Skupina,osobní členům pojistné pOjlslI'lé učební hmotný ká né hmoty post telekom.peněž- ostat.a tovne' ní na něm příspěvky haly nákupy transtery Výdaje výdaje zastupit,na SZ 2 na veř.pomůc- energie a maziva a ních služeb udržová- (tuzem- dopravní transfery zřízeným a stavby a souvl zřízeným celkem obcl a příspna zdrav.ky a tisk majetek radiokom.ústavů nl ské iza- uzemni obcím přlspévk.výdaje přlspěvk.paragraf krajů.pojištění hraniční) obsluž.organiz <.>
<br> 5021 5023 5032 5136 5137 5154 5156 5162 5163 5169 5171 5173 5193 5321 5331 6121 61.<.>
<br> pododdI Název paragrafu íunkčního členění
<br> Ostatní zeměděl,a potrav.činnost a rozvoj 0 Podpora ostat ' h produkčních činností 100000 107000
<br> )( SKUPINA 1CELKEM
<br> 1019
<br> 1032
<br> 1 00000 107000
<br> Vnitřní obchod
<br> Cestov
<br> Provoz veřejné s ční dopravy Provoz veřejné želez * dopravy
<br> Pitná voda
<br> Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly SKUPINA 2 CELKEM
<br> Předškolní zařízení
<br> Základní školy
<br> První stupeň základní školy
<br> Školní stravování
<br> F...

Načteno

edesky.cz/d/2180245

Meta

Územní plánování   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Lesná (okres Třebíč)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz