« Najít podobné dokumenty

Obec Lesná (okres Třebíč) - Závěrečný účet Svazku obcí pro komunální služby_2015 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lesná (okres Třebíč).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěrečný účet Svazku obcí pro komunální služby_2015 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015
1.Nájemné ze skládky TKO 5 500 000 2 500 000,00 5 241 857,00 5 241 857,00 100,00%
<br> 2.Nájemné za třídící linku 943 800 943 800,00 943 800,00 943 800,00 100,00%
<br> 3.Nájemné za sběrné dvory 1 280 200 1 280 200,00 1 280 200,00 1 280 178,79 100,00%
4.Nájemné za kogenerační jednotku 2 500 000 2 386 718,00 2 781 323,00 2 781 322,30 100,00%
7.Vratka DPH,daně z příjmů práv.osob 7 000 000 3 000 000,00 2 700 000,00 2 615 690,00 96,88%
8.Ostatní příjmy 1 040 465 1 041 265,00 1 041 265,00 499 000,00 99,93%
<br> Vedlejší činnost 18 264 465 11 151 983,00 13 988 445,00 13 361 848,09 99,37%
5.Členské příspěvky - FIN 535 515 535 515,00 535 515,00 592 245,00 110,66%
6.Vratka předplaceného nájemného- do HČ!!!! 195 000 194 200,00 194 200,00 194 166,00 99,98%
<br> 2111- přímy z poskytování služeb a výrobků a vratka předplaceného nájmu 198 000 198 000,00 198 000,00 81 188,01 51,13%
2141- Příjmy z úroků 2 000 2 000,00 2 000,00 127,31 6,37%
2322- Přijaté pojistné náhrady 0 0,00 0,00 9 820,00 100,00%
2324- Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0,00 0,00 467 415,00 100,00%
2329-Ostatní ned.Příjmy jinde nezařazené 57 485 57 485,00 57 485,00 0,00 0,00%
2329-Ostatní ned.Příjmy jinde nezařazené 259 535 258 735,00 258 735,00 19 360,00 5,33%
<br> 8.Ostatní příjmy 517 020 516 220,00 516 220,00 577 910,32 54,62%
4213-investiční přij.transfery ze SF 1 075 000 1 075 000,00 1 075 000,00 1 074 899,33 99,99%
4216-Ostatní inv.přij.transfery ze SF 20 725 000 21 625 000,00 21 885 000,00 21 883 248,17 99,99%
<br> 9.Podpora z OPŽP - Kompostárna + Dotříďování KO 21 800 000 22 700 000,00 22 960 000,00 22 958 147,50 99,99%
Hlavní činnost - bez převodů z VF vedlejší činnosti 23 047 535 23 945 935,00 24 205 935,00 24 322 468,82 98,28%
10.Převody z vlastních fondů vedlejší činnosti 4134 0 0,00 0,00 2 598,82 100,00%
10.Převody z vlastních fondů vedlejší činnosti 4131 17 112 615 0,00 0,00 9 050 000,00 58,73%
Hlavní činnost - včetně převodů z VF vedlejší činnosti 40 160 150 23 945 935,00 24 205 935,00 33...

Načteno

edesky.cz/d/2180243


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Lesná (okres Třebíč)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz