« Najít podobné dokumenty

Obec Lesná (okres Třebíč) - Moravskobudějovický mikroregion - návrh rozpočtu na rok 2016

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lesná (okres Třebíč).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Moravskobudějovický mikroregion - návrh rozpočtu na rok 2016

Moravskobudějovický mikroregion
<br>
<br>
<br>
<br>
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016
<br> PŘÍJMY
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
§
Pol <.>
UZ
ORJ
ORG
N á z e v
Návrh rozp <.>
Rozp.úpravy
Skutečnost
<br>
<br>
<br>
<br> 2016
2016
2016
<br>  
4121
 
1
 
Příspěvek od města M.B <.>
23 099,00
 
 
<br>  
4121
 
1
 
Příspěvky od obcí
41 101,00
 
 
<br>  6310
2141 
 
1
 
Příjmy z úroků 
  10,00
 
 
<br> 6399
2324
 
1
 
 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr <.>
1 700,00
 
 
<br>  
 
 
 
 
PŘÍJMY CELKEM
65 910,00
0,00
0,00
<br>  
<br>
<br>
<br>
 
 
<br>  
 
 
 
 
 
 
 
 
<br>
8115
<br>
<br> Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech
477 881,91
<br>
<br>  
 
 
 
 
FINANCOVÁNÍ CELKEM
477 881,91
0,00
0,00
<br>  
 
 
 
 
 
 
 
 
<br>  
 
 
 
 
CELKEM PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ
543 791,91
0,00
0,00
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
VÝDAJE
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> §
Pol <.>
UZ
ORJ
ORG
N á z e v
Návrh rozp <.>
Rozp.úpravy
Skutečnost
<br>
<br>
<br>
<br> 2016
2016
2016
<br> 3639
5021
 
1
<br> Ostatní osobní výdaje
20 000,00
 
 
<br> 3639
5139
 
1
 
Nákup materiálu j.n <.>
200 000,00
 
 
<br> 3639
5169
<br> 1
<br> Nákup ostatních služeb
287 790,91
 
 
<br> 3639
5175
 
1
<br> Pohoštění
30 000,00
 
 
<br> 6310
5163
 
1
 
Služby peněžních ústavů
6 000,00
 
 
<br> 6399
5362
<br> 1
<br> Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
1,00
 
 
<br>  
 
 
 
 
 
 
 
 
<br>  
 
 
 
 
 
 
 
 
<br>  
 
 
 
 
Běžné výdaje celkem
543 791,91
0,00
0,00
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
V Moravských Budějovicích 11.2.2016
Sestavil: Ing.XXXXXXX XXXXXX
<br>
<br>
Vyvěšeno zákonným způsobem XX.2.2016
<br> Sňato 22.3.2016 …………………………….<.>
razítko,podpis

Načteno

edesky.cz/d/2180242


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Lesná (okres Třebíč)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz