« Najít podobné dokumenty

Obec Lesná (okres Třebíč) - Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lesná (okres Třebíč).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška
KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor územního plánování
<br> a stavebního řádu
<br> Žižkova 57,567 33 Jihlava,Česká republika
<br> Obce Kraje Vysočina
<br> Krajský úřad Kraje Vysočina,odd.ostatních správních činností — zde
<br> Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizujeitelefon V Jihlavě dne KUJI 531312016 L.Ryšavá 21.ledna 2016 OUP 218/2015 OUP-36 564 602 270
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení
<br> o zveřejnění návrhu Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina pro společné jednání a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
<br> Krajský úřad kraje Vysočina,odbor územního plánování a stavebního řádu,jako pořizovatel aktualizace zásad územního rozvoje ve smyslu ustanovení 5 ? odst.1 písm.a) zákona č.183/2006 Sb.<.> o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).ve znění pozdějších předpisů oznamuje
<br> v souladu s ustanovením 15 37 odst.3 stavebního zákona zveřejnění návrhu Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina (návrh Aktualizace č.2 ZÚR).Společně s návrhem aktualizace č.2 ZÚR je zveřejněna i dokumentace Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj uzemi <.>
<br> Zpracovaný návrh Aktualizace č.2 ZÚR včetně dokumentace Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území je vtištěné podobě knahlédnuti na Krajském úřadě Kraje Vysočina,odboru územního plánování a stavebního řádu,Žižkova 57,Jihlava.Kompletní dokumentace návrhu Aktualizace č.2 ZÚR včetně Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území je zveřejněna na webových stránkách kraje na adrese: www.kr-vysocina.cz,sekce Téma - Portál územního plánování a stavebního řádu - Oddělení územního plánování - Územně plánovací dokumentace Kraje Vysočina - Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina — návrh pro společné jednáni (http:/lwww.kr-vysocina.cz/aktualizace-c-2-zasad-uzemniho-rozvoje-kraje—vysocina— navrh-pro-spolecne-jednanilds-G03300/p1=80379).Informace Vám také poskytnou pracovníci oddělení územního plánování odboru územního plánování Krajského úřadu Kraje Vysočina (lng <.>
<br> te...

Načteno

edesky.cz/d/2180241

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Lesná (okres Třebíč)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz