« Najít podobné dokumenty

Obec Lesná (okres Třebíč) - Veřejná vyhláška - oznámení o vydání opaření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lesná (okres Třebíč).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - oznámení o vydání opaření obecné povahy
ÚTVAR: Odbor vodohospodářské politiky
a protipovodňových opatření
ČÍSLO ÚTVARU: 15120
<br> SPISOVÁ ZN.: 14VH5387/2015-15120
14VH5399/2015-15120
14VH5402/2015-15120
<br> NAŠE ČJ.: 155/2016-MZE-15120
<br> VYŘIZUJE: Ing.XXXXX XXXXXXXXXX
TELEFON: XXX XXX XXX
E-MAIL: alena.binhackova@mze.cz
ID DS: yphaax8
<br> ADRESA: Těšnov 65/17,Nové Město,110 00 Praha 1
<br> DATUM: 12.ledna 2016
<br>
<br>
Veřejná vyhláška
<br>
<br>
OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
<br>
Ministerstvo zemědělství jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 25 odst.4
zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),ve znění
pozdějších předpisů,podle ustanovení § 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
ve znění pozdějších předpisů,oznamuje vydání opatření obecné povahy čj.148/2016-
MZE-15120 ze dne 12.ledna 2016,kterým vydalo Národní plán povodí Labe,opatření
obecné povahy čj.152/2016-MZE-15120 ze dne 12.ledna 2016,kterým vydalo Národní
plán povodí Odry a opatření obecné povahy čj.154/2016-MZE-15120 ze dne 12.ledna
2016,kterým vydalo Národní plán povodí Dunaje <.>
<br> Vzhledem k jejich rozsahu nelze předmětná opatření obecné povahy zveřejnit na úřední
desce v úplném znění,proto se na úřední desce Ministerstva zemědělství a úředních
deskách všech obcí České republiky zveřejňuje pouze toto oznámení.Úplná znění opatření
obecné povahy musí být zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup <.>
<br> Opatření obecné povahy jsou v úplném znění zveřejněna na elektronické úřední desce
Ministerstva zemědělství (http://eagri.cz/public/web/mze/uredni-desky/ministerstvo-
zemedelstvi/ministerstvo-zemedelstvi/) <.>
<br> Do opatření obecné povahy v listinné podobě lze nahlédnout v budově Ministerstva
zemědělství,Těšnov 65/17,Praha 1,po telefonické domluvě na odboru vodohospodářské
politiky a protipovodňových opatření,tel.221 81 2249 nebo 221 81 2329,v pondělí a středu
od 8.00 do 17.00 hodin,v ostatní pracovní dny dle dohody <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
2
<br>
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/2180240

Meta

Veřejná vyhláška   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Lesná (okres Třebíč)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz