« Najít podobné dokumenty

Obec Lesná (okres Třebíč) - Seznam nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lesná (okres Třebíč).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Seznam nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků
Nedostate ur it identifikovaní vlastnici,stav k 1.2.2016,okres T ebí zdroj:http://www.uzsvm.cz/nedostatecne-urcite-identifikovani-vlastnici-2140-0-85/ 71/203
<br> Název obce Název k.ú.OPSUB -
typ
<br> OPSUB -
r.<.> / I
<br> OPSUB - název OPSUB - adresa ID vlastnictví Podíl
itatel
<br> Podíl
jmenovatel
<br> Právní vztah - název Parcela -
vým ra
<br> Název druhu pozemku Název zp sobu
využití
pozemku
<br> Parcela (formátováno) íslo LV
(parcela
)
<br> stavba -
název
ásti obce
<br> Stavba - název
zp sobu využití
<br> Stavba (formátováno) íslo LV
(budova)
<br> Lesná Lesná u Želetavy OFO Zv XXX XXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXXXX X XX Vlastnické právo XXX orná p da Lesná u Želetavy 680168,<.>
392/61
<br> 12
<br> Lesná Lesná u Želetavy OFO Zv XXX XXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXXXX X XX Vlastnické právo XXX trvalý travní porost Lesná u Želetavy 680168,<.>
424/93
<br> 12
<br> Lesná Lesná u Želetavy OFO Zv XXX XXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXXXX X XX Vlastnické právo XXX trvalý travní porost Lesná u Želetavy 680168,<.>
424/94
<br> 12
<br> Lesná Lesná u Želetavy OFO Zv XXX XXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXXXX X XX Vlastnické právo XX vodní plocha koryto vodního
toku um lé
<br> Lesná u Želetavy 680168,<.>
424/107
<br> 12
<br> Lesná Lesná u Želetavy OFO Zv inová R žena Lesná 21 1234410710 1 38 Vlastnické právo 401 orná p da Lesná u Želetavy 680168,<.>
392/61
<br> 12
<br> Lesná Lesná u Želetavy OFO Zv inová R žena Lesná 21 1234410710 1 38 Vlastnické právo 499 trvalý travní porost Lesná u Želetavy 680168,<.>
424/93
<br> 12
<br> Lesná Lesná u Želetavy OFO Zv inová R žena Lesná 21 1234410710 1 38 Vlastnické právo 270 trvalý travní porost Lesná u Želetavy 680168,<.>
424/94
<br> 12
<br> Lesná Lesná u Želetavy OFO Zv inová R žena Lesná 21 1234410710 1 38 Vlastnické právo 13 vodní plocha koryto vodního
toku um lé
<br> Lesná u Želetavy 680168,<.>
424/107
<br> 12
<br> Lesná Po et 8

Načteno

edesky.cz/d/2180238

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Lesná (okres Třebíč)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz