« Najít podobné dokumenty

Obec Lesná (okres Třebíč) - Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Lesná

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lesná (okres Třebíč).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Lesná
I N F O R M A C E
<br>
<br> o konání zasedání zastupitelstva obce Lesná
<br>
<br> Obecní úřad Lesná v souladu s ustanovením § 93 odst.1 zákona č 128/2000 Sb.<,>
o obcích (obecní zřízení),v platném znění,informuje:
<br>
<br>
10.VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LESNÁ
<br>
se koná dne 22.01.2016 od 19:00 hod <.>
<br>
v kanceláři obecního úřadu
<br>
<br>
<br> Program:
1) Zahájení,určení ověřovatelů a zapisovatele
<br> 2) Schválení programu zasedání
<br> 3) Program obnovy venkova Vysočiny pro rok 2016
<br> 4) Dotace na veřejnou zeleň
<br> 5) Zpráva o inventarizaci majetku
<br> 6) Různé
<br> 7) Závěr
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Bc.XXX XXXXXXX
starosta
<br>
<br>
Vyvěšeno na úřední desce a elektronicky dne: 14.01.2016
Sňato z úřední desky dne:

Načteno

edesky.cz/d/2180237

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Lesná (okres Třebíč)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz